Hoeve Cense Westhove met omwalde site en bunker

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Nieuwkerke
Straat Westhovestraat
Locatie Westhovestraat 3, Westhovestraat zonder nummer (Heuvelland)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33039/706.1
  • OW002197

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Cense Westhove

Westhovestraat 3, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Zogenaamd "Cense Westhove" cf. uithangbord. Historische hoeve. Voormalige zetel van de gelijknamige heerlijkheid: kasteeltje op omwalde terp, toegankelijk via ophaalbrug cf. resten van omwalling ten noordwesten, en aanduiding op de Ferrariskaart (1770-1778). Tijdens W.O. I gedeeltelijk verwoest: nutsgebouwen van 1888 cf. datering d.m.v. uitstekende baksteenkoppen in rechter zijgevel van de schuurvleugel;

Is de omvattende bescherming van

Betonnen constructie Westhof Farm

Westhovestraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

In de aanpalende weide van hoeve Groot Westhof, Westhovestraat nummer 3, staat een betonnen constructie, die oorspronkelijk veel groter moet geweest zijn.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De hoeve Cense Westhove en de aangrenzende omwalde site met Britse halfronde bunker zijn beschermd als monument.

Waarden

De hoeve Cense Westhove met omwalde site en bunker is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde de historische site van de voormalige heerlijkheid Westhove, aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). De vooroorlogse configuratie, zoals afgebeeld op de kaart van Vander Maelen (1848) en de Militaire stafkaarten (1861, 1899) is thans nog duidelijk herkenbaar in het landschap: een vierkante omwalling waarop het boerenhuis met ten zuidoosten de U-vormig opgestelde bebouwing. Na de Eerste wereldoorlog werd het boerenhuis buiten de omwalling in aansluiting met de nutsgebouwen wederopgebouwd.
Door de nagenoeg gesloten opstelling van de gebouwen vormt deze hoeve een gaafbewaard en typologisch interessant voorbeeld van de gesloten hoevebouw type cense, streekeigen aan de Leiestreek.
Deze landelijke site, - bestaande uit nutsgebouwen en het wederopgebouwde boerenhuis, respectievelijk daterend van 1888 en van 1921 -, getuigt van een geslaagde architecturale eenheid. Voorts ligt de waarde van de hoeve vervat in de gaafbewaarde volumes en gevelordonnantie van gebouwen.
De Britse, halfronde bunker, gelegen op de omwalde site, gebruikt als bomvrije schuilplaats tijdens de Eerste Wereldoorlog, vormt een tastbare getuige van het oorlogsgeweld.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.