Beschermd monument

Dodengang en bunker

Beschermd monument van 02-06-1992 tot heden
ID: 12057   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12057

Besluiten

Oorlogsrelicten uit de Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 02-06-1992  ID: 2429

Beschrijving

De bescherming omvat de loopgraaf Dodengang en de nabijgelegen bunker.Waarden

De looopgraaf zogenaamd "Dodengang" en nabijgelegen bunker zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Site van de Dodengang

Ijzerdijk 65 (Diksmuide)
Site van de zogenaamde "Dodengang", beschermd als monument bij M.B. van 02.06.1992. Site op de linkeroever van de IJzer met een reconstructie van het netwerk van loopgraven en bunkers die deel uitmaakten van de eerste Belgische linie tussen kilometerpaal 16 en de Duitse voorpost zogenaamd "Petroleumtanks" (cf. IJzerdijk z.nr.).