Beschermd monument

Anglicaanse bidplaats en school

Beschermd monument van 27-06-2003 tot heden
ID: 12113   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12113

Besluiten

Complex bestaande uit Saint Georges Memorial Church, Ethonian school en domineewoning
definitieve beschermingsbesluiten: 27-06-2003  ID: 4065

Beschrijving

De Anglicaanse bidplaats zogenaamd Saint-Georges Memorial Church, de domineewoning en het voormalig schooltje zogenaamd Eton Memorial School, naar ontwerp van architect Sir Reginald Blomfield (Londen), zijn beschermd als monument.Waarden

Het complex bestaande uit de Saint Georges Memorial Church, voormalige Ethonian en domineewoning, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Deze Aglicaanse kerk bewaart een aantal waardevolle interieurelementen en lof kunstschatten zoals de glasramen, de zilvercollectie, de meubelstukken, de fraai uitgewerkte doopvont...

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Dit merkwaardig complex bestaande uit de Anglicaanse kerk met domineewoning, de voormalige school en de pilgrim's hall is een blijvende getuige van de historische verbondenheid van het Britse volk met leper en zijn omgeving. Tijdens de Eerste Wereldoorlog streden gedurende vier jaar meer dan twee miljoen Britse soldaten, waarvan één achtste sneuvelde, op het front rond Ieper de zogenaamde Ypres Salient. De Anglicaanse kerk en de school werden opgericht ten behoeve van de zielenzorg en het onderwijs van de belangrijke Britse kolonie, ontstaan in de nasleep van de van de Eerste Wereldoorlog, Dit gaaf bewaard complex heeft eveneens een architectuurhistorische waarde. Het betreft een geslaagd totaalconcept, daterend van de einde van de jaren 1920. Het complex is ontworpen door belangrijke architect Reginald Blomfield, die daarbij gebruik maakte van streekeigen bouwmaterialen en van zijn bouwprincipes: licht, simpel en bedacht.

sociaal-culturele waarde

Het betreft het centrum van de Anglicaanse gemeenschap te Ieper en omstreken. Het complex, zowel het exterieur als het interieur, gerealiseerd dankzij giften geschonken als aandenken aan gesneuvelden, een individu of een regiment, is een levende gedenkplaats voor de slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Getuige daarvan zijn de duizenden mensen die jaarlijks de plaats bezoeken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Anglicaanse bidplaats en school

Elverdingestraat 1-3, 1A, Vandenpeereboomplein 43A (Ieper)
Anglicaanse bidplaats zogenaamd "Saint-Georges Memorial Church" en voormalig schooltje zogenaamd "Eton Memorial School", naar ontwerp van architect Sir Reginald Blomfield (Londen).


Is de omvattende bescherming van

Orgel Saint-Georges Memorial Church, alias Engelse Kerk

Ieper (Ieper)
Orgel van onbekende bouwer van eind 19de eeuw, afkomstig uit Norwich, en geschonken door de familie van een in 1917 gesneuvelde officier. Rond 1935 heropgebouwd in Ieper door Jules Anneessens.