Beschermd cultuurhistorisch landschap

Graaf Jansdijk: deel

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 05-05-1959 tot heden

ID: 12182   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12182

Besluiten

Gedeelte van Graaf-Jansdijk
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1959  ID: 417

Beschrijving

Een deel van de Graaf Jansdijk te Knokke is beschermd als landschap.Waarden

Het gedeelte van de Graaf Jansdijk is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Graaf Jansdijk

Graaf Jansdijk (Knokke-Heist)
Restant van de zeedijk aangelegd begin 15de eeuw. Sluit aan op de dijken die de Volkaartsgote-, Buts- en Vagevierpolder begrenzen en die rond 1400 versterkt werden om samen één doorlopende zeedijk te vormen.


Het Zwin met Hazegraspolders, Koningsbos, Willem-Leopoldpolder, Oud Fort Isabella en Cantelmolinie

Knokke, Westkapelle (Knokke-Heist)
Deze ankerplaats omvat de kustduinen tussen Het Zoute en Cadzand-Bad met het slikken- en schorrengebied van Het Zwin en de aansluitende Zwinbosjes, het Koningsbos, de achterliggende Oude en Nieuwe Hazegraspolder, Willem-Leopoldpolder en de fortificaties van het Oud Fort Isabella en de Cantelmolinie.