Beschermd monument

Sint-Pieterskerk Onze-Lieve-Vrouw-Hoekje: toren

Beschermd monument van tot heden

ID
12217
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12217

Besluiten

Oorlogsoord Onze-Lieve-Vrouwhoekje: torenruïne en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1993  ID: 2536

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De torenruïne van de Sint-Pieterskerk van het oorlogsoord Onze-Lieve-Vrouwhoekje is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, sociaal-culturele en emotionele waarde van monument als volgt werd gemotiveerd:

"De versterkte torenruïne gelegen te Stuivekenskerke, Oud stuivekens z.nr. is historisch waardevol omwille van haar belang voor de sociale geschiedenis; zij getuigt van de wijziging die zich in de tweede helft van de 19de eeuw voordeed in het nederzettingspatroon van de gemeente Stuivekenskerke (cf. historische nota). Als vooruitgeschoven, versterkte observatiepost uit de eerste wereldoorlog is zij een materiële restant van de toenmalige krijgsverrichtingen in de Westvlaamse frontstreek, en hierdoor belangrijk voor de militaire geschiedenis met kader de internationale politieke geschiedenis.

Zij heeft ook sociaal-culturele waarde als gedenkteken voor de belangrijke gebeurtenis van de eerste wereldoorlog; tevens is zij een document van een specifieke en tijdsgebonden vorm van oorlogsvoering (stellingoorlog).
Dat er aan dit oorlogsrelict ook een emotionele waarde verbonden is, hoeft weinig betoog; de jaarlijkse herdenking van de slag aan de IJzer bijvoorbeeld, gaat gepaard met een plechtigheid op het "O.-L.-Vrouwhoekje" die de laatste jaren aan belangrijkheid heeft gewonnen door het bezoek van duizenden wandelaars van de "Vierdaagse van de IJzer"."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Advies bij beschermingsdossier Diksmuide, Torenruïne Onze-Lieve-Vrouw-Hoekje, 1 april 1993.


Waarden

De torenruïne van het oorlogsoord Onze-Lieve-Vrouwhoekje is beschermd als monument omwille van haar belang voor de sociale, militaire en internationale politieke geschiedenis.

sociaal-culturele waarde

-

historische waarde

-

sociaal-culturele waarde

in casu emotionele waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Versterkte torenruïne

Oud Stuivekens (Diksmuide)
Bakstenen torenruïne, in oorsprong de rechthoekige basis van de laatgotische westtoren (1572) van de voormalige Sint-Pieterskerk, tijdens de Eerste Wereldoorlog met gewapend beton versterkt tot een mitrailleur- en observatiepost.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.