Sint-Pieterskerk Onze-Lieve-Vrouw-Hoekje: toren

Beschermd monument van 16-07-1993 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Stuivekenskerke
Straat Oud Stuivekens
Locatie Oud Stuivekens (Diksmuide)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32003/754.1
  • DW000572
  • OW000523

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kerktoren van de voormalige Sint-Pieterskerk

Oud Stuivekens zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

De gerestaureerde basis van de kerktoren van de voormalige Sint-Pieterskerk is beschermd als monument als onderdeel van het zogenaamde "Onze-Lieve-Vrouwhoekje". Bakstenen torenruïne, id est de rechthoekige basis van de laatgotische westtoren (1572) van de voormalige Sint-Pieterskerk.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De torenruïne van de Sint-Pieterskerk van het oorlogsoord Onze-Lieve-Vrouwhoekje is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, sociaal-culturele en emotionele waarde van monument als volgt werd gemotiveerd:

"De versterkte torenruïne gelegen te Stuivekenskerke, Oud stuivekens z.nr. is historisch waardevol omwille van haar belang voor de sociale geschiedenis; zij getuigt van de wijziging die zich in de tweede helft van de 19de eeuw voordeed in het nederzettingspatroon van de gemeente Stuivekenskerke (cf. historische nota). Als vooruitgeschoven, versterkte observatiepost uit de eerste wereldoorlog is zij een materiële restant van de toenmalige krijgsverrichtingen in de Westvlaamse frontstreek, en hierdoor belangrijk voor de militaire geschiedenis met kader de internationale politieke geschiedenis.

Zij heeft ook sociaal-culturele waarde als gedenkteken voor de belangrijke gebeurtenis van de eerste wereldoorlog; tevens is zij een document van een specifieke en tijdsgebonden vorm van oorlogsvoering (stellingoorlog).
Dat er aan dit oorlogsrelict ook een emotionele waarde verbonden is, hoeft weinig betoog; de jaarlijkse herdenking van de slag aan de IJzer bijvoorbeeld, gaat gepaard met een plechtigheid op het "O.-L.-Vrouwhoekje" die de laatste jaren aan belangrijkheid heeft gewonnen door het bezoek van duizenden wandelaars van de "Vierdaagse van de IJzer"."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Advies bij beschermingsdossier Diksmuide, Torenruïne Onze-Lieve-Vrouw-Hoekje, 1 april 1993.

Waarden

De torenruïne van het oorlogsoord Onze-Lieve-Vrouwhoekje is beschermd als monument omwille van haar belang voor de sociale, militaire en internationale politieke geschiedenis.

historische waarde

sociaal-culturele waarde

sociaal-culturele waarde

in casu emotionele waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.