Schuilplaats met inscripties

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Nieuwkapelle
Straat Alveringemstraat
Locatie Alveringemstraat 13 (Diksmuide)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.001/32003/123.1
  • 4.01/32003/803.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Belgische militaire post

Alveringemstraat 13, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Belgische militaire constructie, ter hoogte van de Belgische tweede verdedigingslinie, in 1918 gebouwd door de 9de Batterie.

Beknopte karakterisering

Typologieschuilplaatsen
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming omvat de Belgische militaire post met inscripties uit de Eerste Wereldoorlog.

Waarden

De Belgische militaire post met inscripties (W.O.I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde:

Als zijnde een Belgische militaire constructie die uniek is door de bewaarde inscripties. Deze inscripties zijn in 1918 aangebracht door mannen van de 9de batterij onder leiding van Lieutenant Taymans. De inscripties bestaan uit kunstige plantenmotieven, een ordelijke opsomming van mannen van de batterij en spontaan aangebrachte inscripties.

Als zijnde een Belgische militaire constructie die gebruikt is door een artillerie-eenheid. De constructie was opgetrokken bij bestaande bebouwing net ten oosten van de '3me Ligne d'Armée', in een zone waar veel artilleriebatterijen opgesteld stonden.

Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.