Beschermd monument

Britse militaire begraafplaats Cabin Hill Cemetery

Beschermd monument van 22-01-2009 tot heden
ID: 12230   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12230

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2009  ID: 4581

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Cabin Hill Cemetery is beschermd als monument.


Waarden

De Britse militaire begraafplaats Cabin Hill Cemetery met toegangspad is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu de historische context en militair-historische waarde:
Eén van de vele Britse militaire begraafplaatsen, die ontstaan zlJn ten gevolge van de Mijnenslag van 7 juni 1917. Na de verovering van Wijtschate begroef de llth division er haar doden. De begraafplaats bleef tot aan het Duitse Lente-Offensief een frontlijnbegraafplaats. De naam verwijst naar een herdershut die vlakbij de begraafplaats stond. Er liggen 67 militairen begraven, allen geïdentificeerd.

artistieke waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Kleine begraafplaats ontworpen door N.A. Rew. Typische elementen zijn het smeedijzeren toegangshekken en het Cross of Sacrifice. De begraafplaats wordt deels omgeven door een bakstenen muur met witte dekstenen, deels door een haag (beuk).

historische waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Kleine begraafplaats ontworpen door N.A. Rew. Typische elementen zijn het smeedijzeren toegangshekken en het Cross of Sacrifice. De begraafplaats wordt deels omgeven door een bakstenen muur met witte dekstenen, deels door een haag (beuk).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Britse militaire begraafplaats Cabin Hill Cemetery

Waterputstraat zonder nummer (Heuvelland)
Cabin Hill Cemetery werd in juni 1917 aangelegd. De naam verwijst naar een herdershut die er vlakbij stond. Er liggen 67 militairen begraven. De inrichting is van de hand van N.A. Rew. Cabin Hill Cemetery is een kleine begraafplaats (380m²), die te bereiken is via een 100m lang graspad. De begraafplaats heeft een min of meer rechthoekige vorm en wordt deels omgeven door een bakstenen muur afgedekt met witte natuurstenen platen, deels door een haag (beuk). Het toegangshekken wordt geflankeerd door 2 pijlers uit witte natuursteen met het opschrift: 'Cabin Hill Cemetery 1917-1918'. Rechts van de toegang ligt de drietalig landplaat op een schuine, lage tafel. Het ‘Cross of Sacrifice’ is van het kleinste type (A1). In de hoek staat een bakstenen dienstgebouwtje, afgesloten met houten deur. Scott Michael, The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwic