Persoon

Rew, Noël Ackroyd

ID
1220
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1220

Beschrijving

Noël Ackroyd Rew (°1880), zoon van de architect Charles Henry Rew (1842-1912), gevestigd in Berkhamsted (Hertfordshire, Verenigd Koninkrijk). Tijdens de oorlog diende deze architect als luitenant bij de ‘Royal Engineers’. Hij had vooral ervaringen opgedaan in het ontwerp van kerkelijke gebouwen. Rew ontwierp als uitvoerend architect voor de I.W.G.C. 42 begraafplaatsen.

Principes van de ‘Imperial War Graves Commission’.

Reeds vroeg in de oorlog werd beslist dat de Britse doden niet mochten gerepatrieerd worden, onder meer omwille van hygiënische en financiële redenen. Bovendien werd het standpunt ingenomen dat alle doden, ongeacht rang of stand, gelijk behandeld moesten worden. Hiermee wou men voorkomen dat enkel vermogende families hun familieleden konden laten overbrengen naar het thuisfront. Dit verbod lokte tijdens en na de oorlog hevige protesten uit bij de Britse publieke opinie. Protesten die de nieuwbakken instelling maar met moeite wist te trotseren. Er zijn verhalen bekend van familieleden die clandestien poogden hun geliefden zelf te ontgraven en over te brengen. En hier en daar zijn nog unieke uitzonderingen op deze regel bewaard gebleven, zoals op het kerkhof van Zillebeke, waar enkele private Britse graftekens staan.

Het gelijk behandelen van de doden zou in de na-oorlogse aanleg van de begraafplaatsen en de oprichting van gedenktekens voor vermisten opgevolgd worden. De vier belangrijkste pijlers van de ‘War Graves Commission’ zijn:

- iedere dode moet individueel herdacht worden op een grafsteen of op een monument

- de grafstenen en monumenten moeten permanent en duurzaam zijn

- de grafstenen zijn uniform qua ontwerp

- er mag geen onderscheid gemaakt worden naar rang of stand.

De Britse graven werden na de oorlog in de mate van het mogelijke ongemoeid gelaten. Begraafplaatsen van minimum 40 graven werden in principe ter plekke behouden. Door de oorlogsomstandigheden is de aanleg van dergelijke ‘oorspronkelijke begraafplaatsen’ vaak niet gestructureerd verlopen, waardoor ze een onregelmatige aanleg hebben. Soms werden meerdere kleinere begraafplaatsen omgevormd tot één grote begraafplaats. Toch moesten heel wat lijken na de oorlog ontgraven worden, omdat ze geïsoleerd of op te kleine begraafplaatsen lagen. Deze werden ‘geconcentreerd’ op bestaande begraafplaatsen of op nieuw aangelegde verzamelbegraafplaatsen. De Belgische staat kocht de gronden aan waarop de Britse begraafplaatsen werden aangelegd en schonk ze ‘voor eeuwig’ aan het Britse volk. Hieraan herinneren de zogenaamde drietalige ‘landplaten’, die op alle Britse begraafplaatsen terug te vinden zijn. De architecten Het feit dat geliefden niet mochten worden gerepatrieerd, wou men compenseren met een kwalitatief hoogstaande aanleg en onderhoud van de begraafplaatsen. Vandaar dat heel veel aandacht werd besteed aan de architectuur van de begraafplaatsen.

Eerst drie, later vier ‘principal architects’ werden aangezocht om de aanleg van Britse militaire begraafplaatsen op het vasteland vorm te geven. Het gaat om de befaamde Edwin Lutyens, Reginald Blomfield, Herbert Baker en als laatste Charles Holden. Deze 4 hoofdarchitecten waren vooral werkzaam in België en Frankrijk en waren eindverantwoordelijke voor de aanleg van de begraafplaatsen, die hen toegewezen waren. Hiertoe werden ze bijgestaan door diverse ‘assistent architects’, waarvan W.H. Cowlishaw, G.H. Goldsmith, N.A. Rew, A.J.S. Hutton, J.R. Truelove en W.C. Von Berg in Vlaanderen actief waren. In andere landen waren ook andere architecten actief. Deze uitvoerende architecten zorgden heel vaak voor de feitelijke ontwerpen, die ze vervolgens door de aangestelde hoofdarchitect lieten goedkeuren. De nobelprijswinnaar voor literatuur Rudyard Kipling was verantwoordelijk voor de opschriften die op diverse architecturale elementen van de begraafplaatsen terug te vinden zijn.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Adinkerke Military Cemetery

Kromfortstraat (De Panne)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, naar ontwerp van N.A. Rew. Het betreft een rechthoekige, ommuurde begraafplaats met smeedijzeren toegangshek, een 'Cross of Sacrifice' en specifieke grafstenen voor Britse, Duitse, Tsjechische, Russische en een Egyptische dode.


Birr Cross Roads Cemetery

Meenseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van E. Lutyens en N.A. Rew. Het betreft een min of meer rechthoekige, ommuurde begraafplaats met centraal geplaveide toegang geflankeerd door twee witte natuurstenen pijlers, een 'Stone of Remembrance' en 'Cross of Sacrifice' en grafstenen die meestal uit Hopton Wood zijn vervaardigd. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken, markeringsbomen en leibomen.


Brandhoek Military Cemetery

Grote Branderstraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats, aangelegd vanaf mei 1915, na de oorlog ingericht naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. De begraafplaats is rechthoekig, op één afgesneden hoek na en wordt omgeven door een haag en laag muurtje. Toegangsgebouw uit witte natuursteen met smeedijzeren hek, een 'Cross of Sacrifice' en graven verspreid over twee perken. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Brandhoek New Military Cemetery

Zevekotestraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. Het betreft een ommuurde begraafplaats met toegangsgebouw uit witte natuursteen met smeedijzeren hek, met een 'Cross of Sacrifice' en een 'Stone of Remembrance' en zes perken met witte grafstenen. Het geheel wordt onder meer getooid met opgaande bomen.


Brandhoek New Military Cemetery No 3

Zevekotestraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. Het betreft een rechthoekige begraafplaats, afgebakend met een haag, met een wit natuurstenen toegangsgebouw met fijn uitgewerkt smeedijzeren hek, een 'Stone of Remembrance' en 'Cross of Sacrifice'. De meeste graven zijn vervaardigd uit het iets grijzere 'Hopton Wood'. Het geheel wordt getooid met bloemperken, bomen en struiken.


Cabin Hill Cemetery

Waterputstraat (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ten zuidoosten van Wijtschate. Deze kleine begraafplaats, ontworpen door N.A. Rew, is deels ommuurd, deels omhaagd. De begraafplaats wordt gekenmerkt door een toegangshekken, een 'Cross of Sacrifice' en witte grafstenen.


Dozinghem Military Cemetery

Leeuwerikstraat (Vleteren)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. De begraafplaats is afgebakend met een haag en kan betreden worden via een smeedijzeren hekken. De begraafplaats bevat een 'Cross of Sacrifice', een 'Stone of Remembrance', een bakstenen schuilgebouw en 17 perken met witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Duhallow A.D.S. Cemetery

Diksmuidseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar een ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. De begraafplaats wordt aan straatzijde met een bakstenen muur en toegangshekken afgebakend, aan de andere zijden met een haag. Behalve een 'Cross of Sacrifice', een 'Stone of Remembrance', een schuilgebouw en negen perken met witte grafstenen zijn er vooraan twee 'duhallow blocks' met 'special memorials'. Het geheel wordt getooid met opgaande bomen.


Essex Farm Cemetery

Diksmuidseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van Ch. Holden, W.H. Cowlishaw, N.A. Rew en R. Blomfield. De begraafplaats wordt omhaagd, terwijl er rondom rond opgaande bomen staan. De witte grafstenen staan over drie perken eerder onregelmatig geschikt. Het 'Cross of Sacrifice' staat aan de toegang in de noordwestelijke hoek, de 'Stone of Remembrance' centraal tegen de oostelijke zijde.


Ferme-Olivier Cemetery

Steentjemolenstraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door R. Blomfield en N.A. Rew. De trapeziumvormige begraafplaats is deels omgeven door een natuurstenen muur en bevat een toegangsgebouw uit witte natuursteen met een smeedijzeren hekken, een 'Cross of Sacrifice', 'Stone of 'Remembrance' en drie eerder onregelmatig geschikte perken met witte grafstenen.


Gwalia Cemetery

Elverdingseweg (Poperinge)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door R. Blomfield en N.A. Rew. De ommuurde begraafplaats bevat een 'Cross of Sacrifice', 'Stone of Remembrance' en twee perken met witte grafstenen. Opgaande bomen en bloemperken sieren het geheel.


Hooge Crater Cemetery

Meenseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van E. Lutyens en N.A. Rew. Het betreft een langwerpige begraafplaats, die grotendeels omheind is met hagen, met aan straatzijde een afgescheiden toegangsgedeelte met een 'Stone of Remembrance' in een cirkelvormige diepte, een 'Cross of Sacrifice' geflankeerd door twee schuilgebouwen. De graven uit witte natuursteen liggen verspreid over 23 perken. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Hospital Farm Cemetery

Hospitaalstraat (Ieper)
Hospital Farm Cemetery is een Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van N.A. Rew. Het betreft een kleine begraafplaats, deels omgeven door een bakstenen muur, deels door een haag en gracht. Via een brugje kan het toegangshekken bereikt worden. Het 'Cross of Sacrifice' staat centraal achteraan de begraafplaats. De witte grafstenen zijn vrij onregelmatig geschikt over één perk.


La Clytte Military Cemetery

Reningelststraat (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen op het gehucht De Klijte. De langwerpige, ommuurde begraafplaats met twee toegangsgebouwen met rondbogige doorgangen, een 'Cross of Sacrifice', een 'Stone of Remembrance' en witte grafstenen, is ontworpen door Edwin Lutyens (hoofdarchitect) en N.A. Rew (uitvoerend architect). Het geheel wordt getooid met bloemperken bij de graven, struiken en opgaande bomen.


Maple Copse Cemetery

Schachteweidestraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van E. Lutyens en N.A. Rew. Het betreft een begraafplaats met een rechthoekig grondplan, omgeven door een gracht die verstevigd is met muurtjes, met een toegangsgebouw met rondbogige doorgang, een 'Cross of Sacrifice' en vrij onregelmatig verspreide grafstenen. Het geheel wordt getooid met opgaande bomen, struiken en bloemperken.


Oosttaverne Wood Cemetery

Rijselstraat (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats, met doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, ten noordoosten van Wijtschate. Oosttaverne Wood Cemetery werd ontworpen door Edwin Lutyens en N.A. Rew. Het betreft een ommuurde begraafplaats met toegangsgebouw met drie rondbogige doorgangen aan straatzijde, een 'Stone of Remembrance' centraal op de begraafplaats met daarachter een 'Cross of Sacrifice'. Het geheel wordt getooid met opgaande bomen, bloemperken en struiken.


Oxford Road Cemetery

Wieltje (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door R. Blomfield en N.A. Rew. De begraafplaats heeft een Y-vormige plattegrond, grotendeels omheind met een haag, met aan toegangszijde een gebogen muur met smeedijzeren hek, centraal het 'Cross of Sacrifice', op het oostelijke uiteinde de 'Stone of Remembrance' en opgaande bomen.


Poperinghe New Military Cemetery met Frans militair ereperk

Deken De Bolaan (Poperinge)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats omvat een Brits en Frans deel en is deels omheind door een natuurstenen muur, deels door een haag. Het Britse deel is ontworpen door R. Blomfield en N.A. Rew, met een 'Cross of Sacrifice' geflankeerd door twee paviljoentjes uit witte natuursteen en een 'Stone of Remembrance', evenals witte grafstenen, bloemperken, struiken en opgaande bomen. Het Franse perk wordt gekenmerkt door de typische grafkruisen of onder een grafsteen met hoefijzerboog voor moslims.


Poperinghe Old Military Cemetery

Deken De Bolaan (Poperinge)
Poperinghe Old Military Cemetery is een Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. De met hoge muren omheinde begraafplaats met smeedijzeren toegangshekken bevat twee paviljoenen, een 'Cross of Sacrifice', 'Stone of Remembrance' en rijen met witte 'headstones'. Het geheel wordt getooid met markeringsbomen, klimplanten en bloemperken.


Potijze Burial Ground Cemetery

Potijzestraat (Ieper)
Potijze Burial Ground Cemetery is een Britse begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. Het betreft een ommuurde begraafplaats met smeedijzeren toegangshek, een 'Cross of Sacrifice' en 'Stone of Remembrance' en eerder onregelmatig aangelegde rijen met witte grafstenen.


Potijze Chateau Lawn and Grounds Cemeteries

Zonnebeekseweg (Ieper)
Twee Britse militaire begraafplaatsen met doden uit de Eerste Wereldoorlog, die nu als één begraafplaats ingericht zijn, naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. Potijze Chateau Lawn is lagergelegen dan Potijze Chateau Grounds Cemetery. De 'Cross of Sacrifice' staat op de scheiding van de twee begraafplaatsen, de 'Stone of Remembrance' op Potijze Chateau Grounds Cemetery. Het geheel is ommuurd en toegankelijk via een smeedijzeren hek.


Potijze Chateau Wood Cemetery

Zonnebeekseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door R. Blomfield en N.A. Rew. Het is een trapeziumvormige begraafplaats, omheind door een bakstenen muur met centraal achteraan het 'Cross of Sacrifice'.


Reninghelst New Military Cemetery

Baljuwstraat (Poperinge)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en N.A. Rew. De rechthoekige, ommuurde begraafplaats bevat een 'Cross of Sacrifice', 'Stone of Remembrance' op een geplaveid terras, een schuilgebouw en vijf perken met witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Sanctuary Wood Cemetery

Canadalaan (Ieper)
Sanctuary Wood Cemetery is een Britse militaire begraafplaats langs de Canadalaan, naar ontwerp van E. Lutyens en N.A. Rew. De begraafplaats wordt getypeerd door een waaiervormig grondplan met witte grafstenen op een licht hellend terrein, dat grotendeels omheind is met een natuurstenen muur, met centraal vooraan een poortgebouw uit natuursteen. Centraal staat de 'Stone of Remembrance', centraal achteraan het 'Cross of Sacrifice'. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rew [online], https://id.erfgoed.net/personen/1220 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.