Persoon

Rew, Noël Ackroyd

ID
1220
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1220

Beschrijving

Noël Ackroyd Rew (°1880), zoon van de architect Charles Henry Rew (1842-1912), gevestigd in Berkhamsted (Hertfordshire, Verenigd Koninkrijk). Tijdens de oorlog diende deze architect als luitenant bij de ‘Royal Engineers’. Hij had vooral ervaringen opgedaan in het ontwerp van kerkelijke gebouwen. Rew ontwierp als uitvoerend architect voor de I.W.G.C. 42 begraafplaatsen.

Principes van de ‘Imperial War Graves Commission’.

Reeds vroeg in de oorlog werd beslist dat de Britse doden niet mochten gerepatrieerd worden, onder meer omwille van hygiënische en financiële redenen. Bovendien werd het standpunt ingenomen dat alle doden, ongeacht rang of stand, gelijk behandeld moesten worden. Hiermee wou men voorkomen dat enkel vermogende families hun familieleden konden laten overbrengen naar het thuisfront. Dit verbod lokte tijdens en na de oorlog hevige protesten uit bij de Britse publieke opinie. Protesten die de nieuwbakken instelling maar met moeite wist te trotseren. Er zijn verhalen bekend van familieleden die clandestien poogden hun geliefden zelf te ontgraven en over te brengen. En hier en daar zijn nog unieke uitzonderingen op deze regel bewaard gebleven, zoals op het kerkhof van Zillebeke, waar enkele private Britse graftekens staan.

Het gelijk behandelen van de doden zou in de na-oorlogse aanleg van de begraafplaatsen en de oprichting van gedenktekens voor vermisten opgevolgd worden. De vier belangrijkste pijlers van de ‘War Graves Commission’ zijn:

- iedere dode moet individueel herdacht worden op een grafsteen of op een monument

- de grafstenen en monumenten moeten permanent en duurzaam zijn

- de grafstenen zijn uniform qua ontwerp

- er mag geen onderscheid gemaakt worden naar rang of stand.

De Britse graven werden na de oorlog in de mate van het mogelijke ongemoeid gelaten. Begraafplaatsen van minimum 40 graven werden in principe ter plekke behouden. Door de oorlogsomstandigheden is de aanleg van dergelijke ‘oorspronkelijke begraafplaatsen’ vaak niet gestructureerd verlopen, waardoor ze een onregelmatige aanleg hebben. Soms werden meerdere kleinere begraafplaatsen omgevormd tot één grote begraafplaats. Toch moesten heel wat lijken na de oorlog ontgraven worden, omdat ze geïsoleerd of op te kleine begraafplaatsen lagen. Deze werden ‘geconcentreerd’ op bestaande begraafplaatsen of op nieuw aangelegde verzamelbegraafplaatsen. De Belgische staat kocht de gronden aan waarop de Britse begraafplaatsen werden aangelegd en schonk ze ‘voor eeuwig’ aan het Britse volk. Hieraan herinneren de zogenaamde drietalige ‘landplaten’, die op alle Britse begraafplaatsen terug te vinden zijn. De architecten Het feit dat geliefden niet mochten worden gerepatrieerd, wou men compenseren met een kwalitatief hoogstaande aanleg en onderhoud van de begraafplaatsen. Vandaar dat heel veel aandacht werd besteed aan de architectuur van de begraafplaatsen.

Eerst drie, later vier ‘principal architects’ werden aangezocht om de aanleg van Britse militaire begraafplaatsen op het vasteland vorm te geven. Het gaat om de befaamde Edwin Lutyens, Reginald Blomfield, Herbert Baker en als laatste Charles Holden. Deze 4 hoofdarchitecten waren vooral werkzaam in België en Frankrijk en waren eindverantwoordelijke voor de aanleg van de begraafplaatsen, die hen toegewezen waren. Hiertoe werden ze bijgestaan door diverse ‘assistent architects’, waarvan W.H. Cowlishaw, G.H. Goldsmith, N.A. Rew, A.J.S. Hutton, J.R. Truelove en W.C. Von Berg in Vlaanderen actief waren. In andere landen waren ook andere architecten actief. Deze uitvoerende architecten zorgden heel vaak voor de feitelijke ontwerpen, die ze vervolgens door de aangestelde hoofdarchitect lieten goedkeuren. De nobelprijswinnaar voor literatuur Rudyard Kipling was verantwoordelijk voor de opschriften die op diverse architecturale elementen van de begraafplaatsen terug te vinden zijn.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Adinkerke Military Cemetery

Kromfortstraat zonder nummer (De Panne)
De begraafplaats Adinkerke Military Cemetery werd in de periode juni - november 1917 aangelegd. Maar ook later, tot aan het einde van de oorlog, werden hier nog graven toegevoegd. Daarnaast liggen er nog 95 doden uit de Tweede Wereldoorlog.


Birr Cross Roads Cemetery

Meenseweg zonder nummer (Ieper)
'Birr Cross Roads' was een kruispunt dat zo werd genoemd door de '1st Leinsters' in 1915, naar hun depot in Ierland. De begraafplaats werd gestart in augustus 1917.


Brandhoek Military Cemetery

Grote Branderstraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats, aangelegd vanaf mei 1915 bij een medische post op het gehucht Brandhoek.


Brandhoek New Military Cemetery

Zevekotestraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog. De doden zijn er meer bepaald begraven in juli en augustus 1917, tijdens de Derde Slag bij Ieper, toen er in de omgeving van Brandhoek verschillende 'casualty clearing stations' waren ingericht.


Brandhoek New Military Cemetery No 3

Zevekotestraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats werd meer bepaald aangelegd tussen augustus 1917 en mei 1918.


Britse militaire begraafplaats Cabin Hill Cemetery

Waterputstraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats, tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd langs de Waterputstraat, op ongeveer 2 kilometer ten zuidoosten van Wijtschate.


Britse militaire begraafplaats Dozinghem Military Cemetery

Leeuwerikstraat zonder nummer (Vleteren)
Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van R. Blomfield (hoofdarchitect) en N.A. Rew (uitvoerend architect).


Britse militaire begraafplaats Gwalia Cemetery

Elverdingseweg zonder nummer (Poperinge)
De hoeve bij de begraafplaats werd tijdens de Eerste Wereldoorlog door Britse militairen 'Gwalia Farm' genoemd, naar een plaatsje in Wales. Vanaf 29 juni 1917 nam de ‘143th Field Ambulance’ haar intrek in de hoeve. Er werd een speciale spoorlijn aangelegd om de toevoer van gewonden en materiaal te vergemakkelijken. De begraafplaats zou gebruikt worden vanaf begin juli 1917 tot in september 1918.


Britse militaire begraafplaats La Clytte Military Cemetery

Reningelststraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen op het gehucht De Klijte.


Britse militaire begraafplaats Old Military Cemetery

Deken De Bolaan zonder nummer (Poperinge)
De Old Military Cemetery werd nog tijdens de Eerste Slag bij Ieper in oktober 1914 in gebruik genomen, in functie van een vlakbij ingerichte medische voorziening.


Britse militaire begraafplaats Oosttaverne Wood Cemetery

Rijselstraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats, met doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, gelegen langs de Rijselstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Hollebekestraat, op 1500 meter ten noordoosten van Wijtschate. Vlakbij de begraafplaats liggen er twee bunkers en staat het gedenkteken voor de '19th Western Division'.


Britse militaire begraafplaats Poperinghe New Military Cemetery

Deken De Bolaan zonder nummer (Poperinge)
De Old Military Cemetery werd gebruikt tijdens de Eerste en Tweede Slag bij Ieper en werd begin mei 1915 gesloten. De New Military Cemetery werd vanaf juli 1915 ook door de Britten gebruikt.


Britse militaire begraafplaats Reninghelst New Military Cemetery

Baljuwstraat zonder nummer (Poperinge)
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden het kerkhof van Reningelst en zijn ‘Extension’ gebruikt van maart tot november 1915. Toen werd het 'New Military Cemetery' geopend. De begraafplaats werd geleidelijk aan naar het zuidwesten uitgebreid. Na de oorlog werd ze heraangelegd. Er liggen in totaal 800 doden uit de Eerste Wereldoorlog.


Duhallow A.D.S. Cemetery

Diksmuidseweg zonder nummer (Ieper)
De begraafplaats werd gestart op 31 juli 1917. Na de wapenstilstand werden 633 doden overgebracht naar 'Duhallow A.D.S. Cemetery'.


Essex Farm Cemetery

Diksmuidseweg zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats maakt deel uit van de zogenaamde Kanaalsite John McCrae.


Ferme-Olivier Cemetery

Steentjemolenstraat zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats werd vanaf 9 juni 1915 in gebruik genomen.


Hooge Crater Cemetery

Meenseweg zonder nummer (Ieper)
Hooge Crater Cemetery werd gestart in oktober 1917. Na de wapenstilstand werd de begraafplaats uitgebreid met zo’n 5800 graven uit slagvelden en kleinere begraafplaatsen rondom Zillebeke, Zandvoorde en Geluveld.


Hospital Farm Cemetery

Hospitaalstraat zonder nummer (Ieper)
Hospital Farm Cemetery is een Britse militaire begraafplaats, tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd bij een boerderij die van oudsher 'Hospitaalhoeve' genoemd werd.


Maple Copse Cemetery

Schachteweidestraat zonder nummer (Ieper)
De naam 'Maple Copse' werd gegeven aan een kleine aanplanting ten oosten van het dorp Zillebeke en juist ten westen van Sanctuary Wood. In het totaal worden hier 256 geïdentificeerde en 52 niet-geïdentificeerde doden begraven of herdacht.


Oxford Road Cemetery

Wieltje zonder nummer (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, in gebruik genomen vanaf 1917. Na de wapenstilstand werden nog graven toegevoegd door de concentratie van graven.


Potijze Burial Ground Cemetery

Potijzestraat zonder nummer (Ieper)
Potijze Burial Ground Cemetery werd gebruikt tussen april 1915 en oktober 1918. Volgens het huidige register liggen er 586 militairen begraven. De begraafplaats is ontworpen door R. Blomfield (hoofdarchitect) en N.A. Rew (uitvoerend architect).


Potijze Chateau Lawn & Grounds Cemeteries

Zonnebeekseweg zonder nummer (Ieper)
Potijze Chateau Lawn Cemetery werd gebruikt tussen mei en december 1915 en tussen juli 1917 en oktober 1918. Hier liggen nu volgens het huidige register 229 doden begraven.


Potijze Chateau Wood Cemetery

Zonnebeekseweg zonder nummer (Ieper)
Potijze Chateau Wood Cemetery (het bos waarin de begraafplaats lag, is verdwenen) werd gebruikt vanaf april 1915. Potijze Chateau Wood Cemetery werd ontworpen door R. Blomfield (hoofdarchitect) en N.A. Rew (uitvoerend architect).


Sanctuary Wood Cemetery en gedenkteken voor Keith Rae

Canadalaan zonder nummer (Ieper)
Sanctuary Wood Cemetery is gelegen langs de Canadalaan, op een heuvelflank ten westen van het bos. Tegen de voormuur staat het gedenkkruis voor Keith Rae.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rew [online] https://id.erfgoed.net/personen/1220 (Geraadpleegd op )