Beschermd monument

Britse militaire begraafplaats Lone Tree Cemetery

Beschermd monument van 22-01-2009 tot heden
ID: 12236   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12236

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2009  ID: 4581

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Lone Tree Cemetery is beschermd als monument.Waarden

De Britse militaire begraafplaats Lone Tree Cemetery met toegangspad is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu de historische context en militair-historische waarde:
Eén van de vele begraafplaatsen, die volledig in het teken staat van de Mijnenslag van 7 juni 1917. Vlakbij de begraafplaats ligt de Lone Tree Crater (ook wel Spanbroekmolenkrater of Pool of Peace genoemd), één van de 19 dieptemijnen die op 7 juni 1917 tot ontploffing gebracht werden. Toen vielen vele slachtoffers onder de Royal Irish Rifles (36th UlsterDivision). Maar liefst 60 van deze 88 doden op deze begraafplaats behoorden tot de Royal Irish Rifles.

artistieke waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Vrij kleine begraafplaats met bakstenen ommuring, gelegen in een weide bij een vijver waarrond wilgen staan. Andere typische elementen zijn het Cross of Sacrifice en het toegangshekken, dat gevat zit in een gebogen toegangsmuur. De grafstenen liggen vrij onregelmatig verspreid over twee perken links en rechts van de toegang. Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van J.R. Truelove.

historische waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Vrij kleine begraafplaats met bakstenen ommuring, gelegen in een weide bij een vijver waarrond wilgen staan. Andere typische elementen zijn het Cross of Sacrifice en het toegangshekken, dat gevat zit in een gebogen toegangsmuur. De grafstenen liggen vrij onregelmatig verspreid over twee perken links en rechts van de toegang. Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van J.R. Truelove.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Britse militaire begraafplaats Lone Tree Cemetery

Kruisstraat zonder nummer (Heuvelland)
Lone Tree Cemetery is genoemd naar de vlakbij ingeslagen 'Lone Tree Crater', die ook wel de ‘Spanbroekmolenkrater’ of ‘Pool of peace’ genoemd wordt. Volgens het huidige register zouden er hier 88 doden van het Verenigd Koninkrijk begraven liggen. Het ontwerp van de begraafplaats is van de hand van J.R. Truelove. Lone Tree Cemetery is een kleine begraafplaats, met een oppervlakte van 616m². De begraafplaats heeft een grondplan in de vorm van een stompe hoek, het terrein helt lichtjes af. Ze wordt omgeven door een bakstenen muur, afgedekt met witte natuursteen. De toegangsmuur is gebogen met centraal een zwart smeedijzeren hek, geflankeerd door 2 pijlers, die deels uit baksteen, deels uit witte natuursteen zijn opgetrokken. De drietalige teksten van de landplaat zijn in deze pijlers gegrift. Het ‘Cross of Sacrifice’ (type A1) staat in het midden van de begraafplaats. Aan de z