Beschermd monument

Gedenkteken slachtoffers Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 12245   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12245

Besluiten

Geografisch pakket Pollinkhove
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4394

Beschrijving

Het hardstenen gedenkteken voor de slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog op het kerkhof van de Sint-Bartholomeuskerk te Pollinkhove, is beschermd als monument.Waarden

Het hardstenen gedenkteken voor de slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog op het kerkhof van de Sint-Bartholomeuskerk, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde het meest markante gedenkteken op het kerkhof van Pollinkhove, een oorlogsgedenkteken vormt een typisch gegeven op of in de omgeving van een kerkhof.
Het oorlogsmonument en zeker het beeldhouwwerk van de zwaar gewonde soldaat is in de strikte zijn van het woord niet patriottisch, doch geeft uitdrukking aan de gruwel van het slagveld.
Als zijnde een bronzen oorlogsgedenkteken dat ontworpen werd door de Kortrijkse keramist Alfons Noseda, dit ontwerp kwam tot stand aan het begin van de bloeiperiode van diens Kortrijkse atelier.

historische waarde

Als zijnde één van de vroege oorlogsgedenktekens in de frontstreek, het monument werd voor 15 november 1919 opgericht door de V.O. S. (Verbond der Vlaamse Oudstrijders). Het beeldhouwwerk qeeft een goed beeld van de uitrusting van een Belgische soldaat in de periode 1915-1918.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een monument dat getuigt van de oorlogsgruwel van de Eerste Wereldoorlog, het gedenkt de militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog afkomstig uit Pollinkhove en heeft als dusdanig een belangrijke betekenis voor de plaatselijke leefgemeenschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenkteken slachtoffers Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Pollinkhovestraat zonder nummer (Lo-Reninge)
Hardstenen gedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, rechts van de toegangsweg tot de Sint-Bartholomeuskerk. Het gedenkteken werd in 1919 opgericht door de V.O.S. (Verbond der Vlaamse Oudstrijders).