Gedenkteken slachtoffers Eerste en de Tweede Wereldoorlog

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Pollinkhove
Straat Pollinkhovestraat
Locatie Pollinkhovestraat zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Gedenkteken slachtoffers Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gedenkteken slachtoffers Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Bartholomeus met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Pollinkhovestraat z.nr (op het kerkhof). Hardstenen gedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, rechts van de toegangsweg tot de Sint-Bartholomeuskerk. Het gedenkteken werd in 1919 opgericht door de V.O.S. (Verbond der Vlaamse Oudstrijders). Het weekblad van de V.O.S. schrijft op 15 november 1919 dat de onthulling plaats vond in aanwezigheid van het hele dorp. Er waren toespraken door een oudstrijder en de onderwijzer. Het monument is gesigneerd in de bronzen plaat: Alfons Noseda (Kortrijk) en Bronz. Vindevogel (Gendbrugge). Deze oprichting kan vrij vroeg genoemd worden, daar de meeste oorlogsgedenktekens voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog dateren uit de jaren 1920. Alfons Noseda (14.12.1885 - 12.11.1945, Kortrijk) werd als pottenbakker gevormd aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Kortrijk. In 1914 richtte Noseda een eigen atelier op dat vooral floreerde tijdens het interbellum.

Beschrijving van het gedenkteken.

Het gedenkteken is opgevat als een cenotaaf met aan het hoofdeinde een kruis als knoestige boomstam op een rotspartij. De cenotaaf versmalt naar boven toe en wordt afgedekt door een schuin geplaatste dekplaat. Bovenop deze dekplaat, een bronzen beeld met voorstelling van zwaar gewonde soldaat in volle uitrusting (aan zijn voeten ligt een handgranaat). Hij richt zich steunend op zijn handen op naar de bronzen Christusfiguur. Zijn helm ligt voor zich, op zijn gezicht een schrijnende uitdrukking. Deze soldaat geeft een goed beeld van de uitrusting van een Belgische soldaat in de periode 1915-1918.

Op de cenotaaf volgende inscripties: "POLLINCHOOFSCHE STRIJDERS VOOR BELGIE GESNEUVELD DANK" (voorzijde), de namen van de gesneuvelden (niet alfabetisch) geplaatst in vier registers en "R.I.P." (rechter zijde), de naam van een burger, omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog (linker zijde). Op de sokkel van het kruis: "GEGROET O KRUIS MIJN LAATSTE TROOST".

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).

BONNEURE F., DEMEESTER B. e.a. (redactie), Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars, deel 3, p. 94.

JACOBS M., Zij die vielen als helden... Cultuurhistorische analyse van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, 2 dln., Brugge, 1996, dl. 2, p. 321.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Pollinkhovestraat

Pollinkhovestraat (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.