erfgoedobject

Gedenkteken slachtoffers Eerste en de Tweede Wereldoorlog

bouwkundig element
ID
70213
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70213

Juridische gevolgen

Beschrijving

Pollinkhovestraat z.nr (op het kerkhof). Hardstenen gedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, rechts van de toegangsweg tot de Sint-Bartholomeuskerk. Het gedenkteken werd in 1919 opgericht door de V.O.S. (Verbond der Vlaamse Oudstrijders). Het weekblad van de V.O.S. schrijft op 15 november 1919 dat de onthulling plaats vond in aanwezigheid van het hele dorp. Er waren toespraken door een oudstrijder en de onderwijzer. Het monument is gesigneerd in de bronzen plaat: Alfons Noseda (Kortrijk) en Bronz. Vindevogel (Gendbrugge). Deze oprichting kan vrij vroeg genoemd worden, daar de meeste oorlogsgedenktekens voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog dateren uit de jaren 1920. Alfons Noseda (14.12.1885 - 12.11.1945, Kortrijk) werd als pottenbakker gevormd aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Kortrijk. In 1914 richtte Noseda een eigen atelier op dat vooral floreerde tijdens het interbellum.

Beschrijving van het gedenkteken.

Het gedenkteken is opgevat als een cenotaaf met aan het hoofdeinde een kruis als knoestige boomstam op een rotspartij. De cenotaaf versmalt naar boven toe en wordt afgedekt door een schuin geplaatste dekplaat. Bovenop deze dekplaat, een bronzen beeld met voorstelling van zwaar gewonde soldaat in volle uitrusting (aan zijn voeten ligt een handgranaat). Hij richt zich steunend op zijn handen op naar de bronzen Christusfiguur. Zijn helm ligt voor zich, op zijn gezicht een schrijnende uitdrukking. Deze soldaat geeft een goed beeld van de uitrusting van een Belgische soldaat in de periode 1915-1918.

Op de cenotaaf volgende inscripties: "POLLINCHOOFSCHE STRIJDERS VOOR BELGIE GESNEUVELD DANK" (voorzijde), de namen van de gesneuvelden (niet alfabetisch) geplaatst in vier registers en "R.I.P." (rechter zijde), de naam van een burger, omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog (linker zijde). Op de sokkel van het kruis: "GEGROET O KRUIS MIJN LAATSTE TROOST".

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).

BONNEURE F., DEMEESTER B. e.a. (redactie), Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars, deel 3, p. 94.

JACOBS M., Zij die vielen als helden... Cultuurhistorische analyse van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, 2 dln., Brugge, 1996, dl. 2, p. 321.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gedenkteken slachtoffers Eerste en de Tweede Wereldoorlog [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70213 (Geraadpleegd op )