Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Bartholomeus met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 27-05-2005 tot heden

ID
12252
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12252

Besluiten

Geografisch pakket Pollinkhove
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4394

Beschrijving

De omgeving van de Sint-Bartholomeuskerk met het kerkhof en de hoeve zogenaamd het Pollinkhof te Pollinkhove, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De omgeving van de Sint-Bartholomeuskerk met het kerkhof en de hoeve zogenaamd het Pollinkhof, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het Pollinkhof is een erg belangrijke hoeve binnen de dorpsstructuur van Pollinkhove, ten oosten van de Sint-Bartholomeuskerk, en gelegen in een relatief ongerepte omgeving. Het Pollinkhof vormde samen met het verdwenen kasteel het foncier van de heren van Pollinkhove. Het kasteel verdween in de 18de eeuw, wellicht bevond het zich op de opperhofsite die tot circa 1876 nog omwald was. De oorspronkelijke opperhof-/ neerhof structuur blijkt uit de Ferrariskaart (1770-1778) en het primitief percelenplan (circa 1835), en is ondanks het dempen van de omwalling van het opperhof nog goed afleesbaar op het terrein.
Het voormalige foncier van de heren van Pollinkhove heeft een markerende ligging ten oosten van en in de onmiddellijke nabijheid van de Sint-Bartholomeuskerk. De geschiedenis van dit foncier, van de heren van Pollinkhove en van de Sint-Bartholomeuskerk is dan ook erg verweven. De huidige kerk in de dorpskern zou circa 1554 ontstaan zijn vanuit een kapel van de heren van Pollinkhove. Er is dus een heel sterke complementariteit tussen de kerk (religieuze overheid) en het kasteel van de heren van Pollinkhove (heerlijke overheid) .
De site van het Pollinkhof en de Sint-Bartholomeuskerk bepaalt in hoge mate de dorpskern van Pollinkhove, zowel vanaf de Pollinkhovestraat (dorpscontext) als vanaf de Lovaart en de Vaartstraat (ongerepte landelijke context met lage weiden bij de Lovaart).
De volgende constellatie is zowel landschappelijk als bouwkundig van erg groot belang:
1) ten oosten het neerhof, een in kern 18de-eeuwse hoeve, met markerend volumespel van de gaaf bewaarde witgekalkte bestanddelen onder pannen zadeldaken, tussen het neerhof en de Lovaart een laag gelegen, natte huisweide met historisch permanent grasland, deze weide is op de Ferrariskaart (1770-1778) reeds aangegeven als moerassige weide;
2) tussen de Sint-Bartholomeuskerk en het neerhof, de archeologisch erg belangrijke site van het opperhof met de circa 1876 gedempte omwalling, hier stond wellicht het kasteel van de heren van Pollinkhove;
3) de Sint-Bartholomeuskerk, een bakstenen hallenkerk, aansluitend bij de regionale baksteengotiek met een markerende vieringtoren met vier bakstenen hoektorentjes en dito spits met hogels. Rond de kerk is het kerkhof bewaard met voornamelijk grafstenen uit de eerste helft van de 20ste eeuw, evenals het gedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een heel beeldbepalende site met lage weide, neerhof met hoevegebouwen, het voormalige opperhof, de kerk en het kerkhof in het centrum van het kleine dorp Pollinkhove. Deze site tussen de Lavaart en de Pollinkhovestraat, en de verwevenheid tussen het Pollinkhof als voormalig foncier van de heren van Pollinkhove en de Sint-Bartholomeuskerk is erg belangrijk voor het culturele erfgoed en de geschiedenis van het kleine dorp Pollinkhove.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gedenkteken slachtoffers Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Pollinkhovestraat zonder nummer (Lo-Reninge)
Hardstenen gedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, rechts van de toegangsweg tot de Sint-Bartholomeuskerk. Het gedenkteken werd in 1919 opgericht door de V.O.S. (Verbond der Vlaamse Oudstrijders).


Hoeve Pollinkhof

Vaartstraat 2 (Lo-Reninge)
Vaartstraat nr. 2. Historische hoeve zogenaamd "POLLINKHOF" (cf. houten naambord), gelegen ten oosten van de Sint-Bartholomeuskerk. Het is een erg beeldbepalende in kern 18de-eeuwse hoeve. De beeldbepalendheid resulteert voornamelijk uit het volumespel van de gaaf bewaarde witgekalkte bestanddelen en de ligging in een vrij ongerepte omgeving midden in de dorpskern van Pollinkhove waarbij d


Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Pollinkhovestraat 2a (Lo-Reninge)
Georiƫnteerde hallenkerk te midden van een kerkhof met haag (noord- en zuidzijde), bomenrij (oostzijde) en recent laag geelbakstenen muurtje met betonnen deksteen (westzijde).