Beschermd monument

Duitse bunker

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden
ID: 12294   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12294

Besluiten

Duitse mitrailleurspost Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4953

Beschrijving

De bescherming omvat een Duitse mitrailleurspost uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

De Duitse mitrailleurspost (W.O.I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Duitse mitrailleurspost die deel uitmaakte van de tweede. Duitse verdedigingsstelling, die vanaf 1916 werd uitgebouwd. Samen met het vlakbij bewaarde manschappenverblijf langs de Walestraat herinnert de bunker aan de enorme Duitse verdedigingswerken, die tijdens de oorlog werden opgetrokken ten oosten van de IJzer.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een mooi bewaarde Duitse mitrailleurspost aan het IJzerfront. Kenmerkend is de borstwering die uitgewerkt is aan de achterkant van de constructie. Deze borstwering kon bereikt worden via een betonnen trap, die centraal tegen de oostelijke muur staat.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de 'Groeten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse mitrailleurspost uit de Eerste Wereldoorlog

Oostendestraat zonder nummer (Diksmuide)
In het akkerland gelegen Duitse mitrailleurspost uit de Eerste Wereldoorlog behorende tot de tweede Duitse verdedigingslinie ten oosten van de IJzer. Betonnen bunker (verloren bekisting) op onregelmatige plattegrond samengesteld uit een grote rechthoek met vooruitgeschoven kleinere rechthoek onder platdak met opgetrokken betonnen borstwering.