Duitse bunker

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Vladslo
Straat Houtlandstraat
Locatie Houtlandstraat (Diksmuide)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32003/789.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Duitse militaire constructie van de Eerste Wereldoorlog

Houtlandstraat zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Vrijstaande Duitse bovengrondse militaire constructie van de Eerste Wereldoorlog, gelegen achter de derde verdedigingslinie. De betonnen constructie was oorspronkelijk gegoten tegen een houten bekisting. Gesloten constructie, mogelijk opengewerkt aan de noord-noordoostzijde waartegen een golfplaten constructie gebouwd is.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming omvat een Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog.

Waarden

Duitse bunker (W.O. I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde, architectuurhistorische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog met een vrij gesofisticeerd ontwerp, in vergelijking met andere bewaarde Duitse constructies uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. Hiervan getuigt o.m. de uitwerking van het dak, de borstwering, het afdak, de vensteropeningen met schuine vlakken, enz. Door de relatief veilige afstand tot het front kon wellicht meer aandacht worden besteed aan het ontwerp van de constructie.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.