Beschermd monument

Duitse bunker

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden
ID: 12304   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12304

Besluiten

Duitse bunker Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4956

Beschrijving

De bescherming omvat een Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

Duitse bunker (W.O. I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde, architectuurhistorische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog met een vrij gesofisticeerd ontwerp, in vergelijking met andere bewaarde Duitse constructies uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. Hiervan getuigt o.m. de uitwerking van het dak, de borstwering, het afdak, de vensteropeningen met schuine vlakken, enz. Door de relatief veilige afstand tot het front kon wellicht meer aandacht worden besteed aan het ontwerp van de constructie.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse militaire constructie van de Eerste Wereldoorlog

Houtlandstraat zonder nummer (Diksmuide)
Vrijstaande Duitse bovengrondse militaire constructie van de Eerste Wereldoorlog, gelegen achter de derde verdedigingslinie. De betonnen constructie was oorspronkelijk gegoten tegen een houten bekisting. Gesloten constructie, mogelijk opengewerkt aan de noord-noordoostzijde waartegen een golfplaten constructie gebouwd is.