Beschermd monument

Belgische bunker

Beschermd monument van tot heden

ID
12307
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12307

Besluiten

Belgische commandopost Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4957

Beschrijving

De bescherming omvat een Belgische commandopost uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

Belgische commandopost (W.O. I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Belgische commandopost voor de artillerie. De betonnen post is opgetrokken bij een boerderij, de zgn. 'Ferme de la Borne 2.600' die net achter de legerstelling gelegen was. De hoeve werd tijdens de oorlog tot steunpunt versterkt en herbergde meerdere functies. Bij de hoeve waren o.m. medische diensten ondergebracht en stond heel wat artillerie opgesteld. Ten laatste in 1917 werd de betonnen commandopost binnen het versterkte steunpunt opgetrokken.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een Belgische betonnen militaire constructie uit de Eerste Wereldoorlog, waarbij veel aandacht besteed werd aan de afwerking. Opvallende elementen zoals de overkragende dakrand, de gecementeerde omlijstingen aan de dakranden en rond de muuropeningen, wit bepleisterde binnenmuren, tonen aan dat er bij commandoposten meer aandacht mocht besteed worden aan de afwerking van de constructie.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgische commandopost Ferme de la Borne 2600

Alveringemstraat zonder nummer (Diksmuide)
Belgisch betonnen commandopost nabij een hoeve, die tijdens de Eerste Wereldoorlog Ferme de la Borne 2600 wordt genoemd, naar haar ligging langs de Alveringemstraat.