Beschermd monument

Demarcatiepaal nr. 5

Beschermd monument van 05-03-2010 tot heden
ID: 12327   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12327

Besluiten

Demarcatiepaal
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-2010  ID: 4680

Beschrijving

Demarcatiepaal nummer 5 te Reninge, is beschermd als monument.


Waarden

Demarcatiepaal nr. 5 (Drie Grachten), is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Eén van de 22 demarcatiepaaltjes die na de Eerste Wereldoorlog door de Touring Club de Belgique werden opgericht. De demarcatiepaaltjes hebben een hoge militair-historische en historische contextwaarde, aangezien ze de verste Duitse opmars willen markeren langsheen de frontlijn tussen Nieuwpoort en de Vogezen (Frankrijk). Demarcatiepaal nr. 5 markeert de plaats van de meest vooruitgeschoven Duitse stelling in de bij momenten felbevochten omgeving van Drie Grachten, waar Fransen en Belgen afwisselend poogden om de frontlijn te behouden.
De demarcatiepalen getuigen van een typisch tijdsklimaat van de eerste naoorlogse jaren. Alleen al door de oorspronkelijke meertalige opschriften: Hier werd de overweldiger tot staan gebracht, werd de revanchegeest op de voormalige Duitse vijand stevig verwoord. Bij de meeste demarcatiepalen, waaronder nr. 5, werd dit opschrift tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter verwijderd. Op die manier getuigen deze gedenktekens eveneens van de bezettingsmentaliteit van de Tweede Wereldoorlog.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Demarcatiepaal nr. 5

Drie Grachten zonder nummer (Lo-Reninge)
Demarcatiepaal nr. 5 herinnert aan de meest vooruitgeschoven Duitse stelling bij Drie Grachten. De gedenkzuil werd gefinancierd door het 'Crédit Anversois'.