Beschermd monument

Belgische bunker Oudekapelle

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden
ID: 12339   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12339

Besluiten

Belgische mitrailleurspost steunpunt Oudekapelle Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4960

Beschrijving

De bescherming omvat een Belgische mitrailleurspost van het het steunpunt Oudekapelle uit de Eerste Wereldoorlog.


Waarden

De Belgische mitrailleurspost (W.O. I) steunpunt Oudekapelle is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde, architectuurhistorische waarde en historische contextwaarde :

Als zijnde een Belgische betonnen mitrailleurspost, van waaruit de frontzijde van het steunpunt Oudekapelle verdedigd diende te worden. Het steunpunt Oudekapelle vormde één van de vele steunpunten, waarmee de verdedigingslijn '3me Ligne Ter' uitgebouwd was. De mitrailleurspost werd opgetrokken in de zuidoostelijke hoek van dit steunpunt, meer bepaald in de tuin van de pastorie van het dorp. Voorzien van meerdere schietgaten aan de zuidoostelijke en oostelijke zijde werd getracht om een zo breed mogelijk schootsveld voor de mitrailleurspost in de richting van het front te realiseren.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. In de weidse, weinig bebouwde poldervlakte ten westen van Diksmuide zijn nog vrij veel militaire verdedigingsconstructies bewaard gebleven. Hoewel deze militaire constructies slechts een fractie vormen van het gigantische militaire verdedigingsnetwerk dat tijdens de oorlog in het vlakke landschap diende opgebouwd te worden, zijn het waardevolle getuigen van de impact van de Eerste Wereldoorlog op dit open polderlandschap en omgekeerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgische mitrailleurspost

Oudekapellestraat 16 (Diksmuide)
Belgische mitrailleurspost achter de eerste Belgische verdedigingslinie van de Eerste Wereldoorlog op circa 2 km ten westen van de IJzer. Vrijstaande, bovengrondse betonnen constructie onder vlak dak. Schietgat in de noordoostzijde.