Belgische bunker

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Lampernisse
Straat Visserstraat
Locatie Visserstraat (Diksmuide)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32003/794.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Bunker van de Eerste Wereldoorlog

Visserstraat zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

* Bunker van de Eerste Wereldoorlog, aan de Belgische linie die verticaal iets ten oosten van Lampernisse uitgebouwd was. Rechthoekige constructie opgebouwd uit langwerpige betonblokken. Gelegen in een weide.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming omvat een Belgische commandopost uit de Eerste Wereldoorlog.

Waarden

De Belgische commandopost (W.O. I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Belgische commandopost voor de artillerie. De betonnen constructie is tijdens de oorlog opgetrokken achter de zgn. '3me Ligne d'Armée', in een zone waar veel geschut werd opgesteld. De commandopost was bedoeld voor bevelhebbers van artillerie-eenheden die iets meer oostwaarts, dichter bij het front, stonden opgesteld.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. In de weidse, weinig bebouwde poldervlakte ten westen van Diksmuide zijn nog vrij veel militaire verdedigingsconstructies bewaard gebleven. Hoewel deze militaire constructies slechts een fractie vormen van het gigantische militaire verdedigingsnetwerk dat tijdens de oorlog in het vlakke landschap diende opgebouwd te worden, zijn het waardevolle getuigen van de impact van de Eerste Wereldoorlog op dit open polderlandschap en omgekeerd.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.