Beschermd monument

Belgische bunker Grognie

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden

ID: 12344   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12344

Besluiten

Belgische militaire post Grognie Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4962

Beschrijving

De bescherming omvat de Belgische militaire post Grognie uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

De Belgische militaire post (W.O. I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en archtiectuurhistorische waarde: Als zijnde een Belgische betonnen militaire constructie met een dak, dat zo economisch mogelijk opgetrokken is. Het betonnen dak is beduidend dikker en dus steviger aan frontzijde. Hierdoor trachtte men spaarzaamheid en veiligheid zo maximaal mogelijk te laten renderen.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. In de weidse, weinig bebouwde poldervlakte ten westen van Diksmuide zijn nog vrij veel militaire verdedigingsconstructies bewaard gebleven. Hoewel deze militaire constructies slechts een fractie vormen van het gigantische militaire verdedigingsnetwerk dat tijdens de oorlog in het vlakke landschap diende opgebouwd te worden, zijn het waardevolle getuigen van de impact van de Eerste Wereldoorlog op dit open polderlandschap en omgekeerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Schuilplaats

Grote Beverdijkstraat zonder nummer (Diksmuide)
Schuilplaats en onderkomen voor manschappen van het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, gelegen tussen de Belgische eerste en tweede verdedigingslinie.