Beschermd monument

Belgische bunker

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden
ID: 12355   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12355

Besluiten

Belgische versterkte post Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4966

Beschrijving

De bescherming omvat een Belgische versterkte post uit de Eerste Wereldoorlog.


Waarden

De Belgische versterkte post (W.O. I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Belgische versterkte post, die deel uitmaakte van een steunpunt, meer bepaald het 'Point d'Appui du Bourgmestre'. Dit steunpunt vormde één van de vele steunpunten, waarmee de verdedigingslijn '3me Ligne Ter' mee uitgebouwd was.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een militaire post uit de Eerste Wereldoorlog, die gerealiseerd is door een bestaand bakstenen gebouw met beton te versterken. De talrijke fragmenten en sporen van bakstenen muren en muurpijlers aan de buitenzijde zijn restanten van het oorspronkelijke hoevegebouw. Een groot voordeel van een dergelijke ingebouwde versterking is dat de versterkte post nauwelijks zichtbaar was voor de vijand.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. In de weidse, weinig bebouwde poldervlakte ten westen van Diksmuide zijn nog vrij veel militaire verdedigingsconstructies bewaard gebleven. Hoewel deze militaire constructies slechts een fractie vormen van het gigantische militaire verdedigingsnelwerk dat tijdens de oorlog in het vlakke landschap diende opgebouwd te worden, zijn het waardevolle getuigen van de impact van de Eerste Wereldoorlog op dit open polderlandschap en omgekeerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Betonnen militaire constructie

Oude Zeedijk zonder nummer (Diksmuide)
Betonnen militaire constructie gelegen tussen de Belgische eerste en tweede verdedigingslinie van de Eerste Wereldoorlog. Bepaalde elementen wijzen erop dat de constructie goed gecamoufleerd was: de constructie was mogelijk ingebouwd in een bestaand volume cf. de bakstenen restanten aan de buitenmuren.