Beschermd monument

Vier Britse militaire posten Lettenberg

Beschermd monument van tot heden

ID
12416
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12416

Besluiten

Britse militaire posten Lettenberg uit de Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2012  ID: 5081

Beschrijving

De bescherming omvat vier Britse militaire posten Lettenberg uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

Vier Britse militaire posten (W.O. I) Lettenberg zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuigen van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuigen, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel zijn gaan uitmaken van het landschap.

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde vier Britse militaire constructies uit de Eerste Wereldoorlog die toegang verschaften tot een ondergronds hoofdkwartier met bijhorende accommodatie. Het complex is uitgebouwd tegen en in de westelijke flank van de Lettenberg, een noordelijke uitloper van de Kernmeiberg die tot aan het Duitse Lente-Offensief (voorjaar 1918) in geallieerde handen was. Een deel van het complex is ofwel door Britse ofwel door Duitse eenheden gebruikt als medische post, getuige hiervan het rode kruis dat op één van de gevels bewaard gebleven is.
Als zijnde militaire constructies die getuigen van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vier Britse militaire posten Lettenberg

Lokerstraat zonder nummer (Heuvelland)
Vier Britse betonnen militaire posten uit de Eerste Wereldoorlog, in de westelijke flank van de Lettenberg.