Vier Britse bunkers Lettenberg

Beschermd monument van 10-12-2012 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Kemmel
Straat Lokerstraat
Locatie Lokerstraat (Heuvelland)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33039/887.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

4 Britse schuilplaatsen Lettenberg

Lokerstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

4 betonnen constructies tegen de westelijke flank van de Lettenberg uitgegraven.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers, schuilplaatsen
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming omvat vier Britse militaire posten Lettenberg uit de Eerste Wereldoorlog.

Waarden

Vier Britse militaire posten (W.O. I) Lettenberg zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde vier Britse militaire constructies uit de Eerste Wereldoorlog die toegang verschaften tot een ondergronds hoofdkwartier met bijhorende accommodatie. Het complex is uitgebouwd tegen en in de westelijke flank van de Lettenberg, een noordelijke uitloper van de Kernmeiberg die tot aan het Duitse Lente-Offensief (voorjaar 1918) in geallieerde handen was. Een deel van het complex is ofwel door Britse ofwel door Duitse eenheden gebruikt als medische post, getuige hiervan het rode kruis dat op één van de gevels bewaard gebleven is.
Als zijnde militaire constructies die getuigen van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuigen van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuigen, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel zijn gaan uitmaken van het landschap.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.