Beschermd monument

Duitse bunker Gapaard

Beschermd monument van 10-12-2012 tot heden
ID: 12443   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12443

Besluiten

Duitse geschutspost Gapaard uit de Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2012  ID: 5085

Beschrijving

De bescherming omvat de Duitse geschutspost Gapaard uit de Eerste Werelodoolog.


Waarden

Duitse geschutspost (W.O. I) Gapaard is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde de enige bewaarde Duitse geschutspast uit de Eerste Wereldoorlog in de zuidelijke leperboog. De geschutspast was opgericht op de zgn. 'Sehnenlinie', bij de geallieerden gekend als de Oosttaverne Linie, een stelling waar Duitse ondersteuningstroepen gelegerd waren. Uniek is het feit dat iets verder, bij 'Delporte Farm' aan de Blauwepoortbeek, ook de bijhorende controlepost bewaard gebleven is.
Als zijnde een artilleriepost van waaruit Duitse eenheden zwaar weerwerk boden tijdens de Mijnenslag van juni 1917 en veel slachtoffers maakten bij de Australische 4de Divisie.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een Duitse geschutspast Behalve de vrij indrukwekkende omvang voor een militaire constructie uit de Eerste Wereldoorlog zijn karakteristieke elementen de grote geschutskamer met poort aan de oorspronkelijke achterzijde en brede schietopening aan frontzijde.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. De militaire constructie is mooi ingebed in het weiland en vormt een echte blikvanger in het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse artilleriebunker

Gapaardstraat zonder nummer (Heuvelland)
Bovengrondse betonconstructie in weide tegenover boerderij Gapaardstraat 7, nabij het gehucht Gapaard, op circa 3200 meter ten zuidoosten van Wijtschate. De constructie is gelegen op een heuvelrug. In de nabijheid zijn nog diverse militaire betonconstructies.