Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Niklaas

Beschermd monument van 04-07-1996 tot heden

ID
12470
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12470

Besluiten

Parochiekerk Sint-Niklaas met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 04-07-1996  ID: 3039

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Niklaas is beschermd als monument.Waarden

De parochiekerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De stichting als kapel voor 1100 en de verdere evolutie van de kerk - de verwoesting van de gotische kerk in de 16de eeuw, het herstel en de wederopbouw in de 17de eeuw en de uitbreiding in het begin van deze eeuw - vormt enerzijds een belangrijke schakel in de ontginningsgeschiedenis van de Zwinstreek en weerspiegelt anderzijds voor een stuk het kerk- en geestesleven in Vlaanderen door de eeuwen heen. Dit bedehuis is architectuur-historisch waardevol als zijnde een gotische kerk met 13de-, 14de- en 15de-eeuwse elementen, gerestaureerd en ui tgebreid in het begin van deze eeuw onder invloed van de toen gangbare historiserende visie met betrekking tot restauratie en kerkbouw. Het 17de-, 18de- en 19de-eeuwse mobilair en de kerkschat dragen bij tot de architectuur-historische waarde van het bedehuis.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Niklaas

Dorpsstraat 79A (Knokke-Heist)
Gotische kerk met neogotische verbouwingen en restauraties uit de 19de en begin 20ste eeuw. Rond de kerk voormalig omringend kerkhof met ommegang, lindenrij en oorlogsmonument.