Parochiekerk Sint-Niklaas

Beschermd monument van 04-07-1996 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Westkapelle
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat zonder nummer (Knokke-Heist)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31043/702.1
  • 4.01/31043/863.1
  • OW000006

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Niklaas

Dorpsstraat zonder nummer, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Omstreeks 1075-1080 worden op het grondgebied van de uitgestrekte parochie Oostkerke vier kapellen opgericht waaronder één te Westkapelle, circa 1235 wordt Westkapelle een onafhankelijke parochie.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Niklaas is beschermd als monument. Op 26 maart 2013 viel de kerk ten prooi aan een hevige brand die de kerk bijna volledig verwoestte. Ook de torenspits stortte in.

Waarden

De parochiekerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De stichting als kapel voor 1100 en de verdere evolutie van de kerk - de verwoesting van de gotische kerk in de 16de eeuw, het herstel en de wederopbouw in de 17de eeuw en de uitbreiding in het begin van deze eeuw - vormt enerzijds een belangrijke schakel in de ontginningsgeschiedenis van de Zwinstreek en weerspiegelt anderzijds voor een stuk het kerk- en geestesleven in Vlaanderen door de eeuwen heen. Dit bedehuis is architectuur-historisch waardevol als zijnde een gotische kerk met 13de-, 14de- en 15de-eeuwse elementen, gerestaureerd en ui tgebreid in het begin van deze eeuw onder invloed van de toen gangbare historiserende visie met betrekking tot restauratie en kerkbouw. Het 17de-, 18de- en 19de-eeuwse mobilair en de kerkschat dragen bij tot de architectuur-historische waarde van het bedehuis.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.