Beschermd monument

Sint-Jozefkapel met linden

Beschermd monument van 02-12-2015 tot heden
ID: 12499   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12499

Besluiten

Sint-Jozefkapel met lindebomen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2015  ID: 5838

Beschrijving

De Sint-Jozefkapel langs de Moortelstraat te Hamme is met inbegrip van de vier bijhorende linden beschermd als monument.Waarden

De Sint-Jozefkapel met vier lindebomen is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Als meer dan driehonderd jaar oude wegkapel toegewijd aan Sint-Jozef is deze afgelegen wegkapel met uitgesproken barokke voorgevel gebouwd in 1709 een zeldzaam authentiek exemplaar van dergelijke kleine bidplaats. Het gemarmerde barokke portiekaltaar met Sint-Jozefbeeld in nis maken als vaste uitrusting integrerend deel uit van de kapel.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Op het vlak van klein religieus bouwkundig erfgoed vertegenwoordigt deze traditionele wegkapel van 1709, met opmerkelijke voorgevel in bak- en zandsteenbouw voorzien van een in- en uitgezwenkte top, een representatieve toepassing van de barokstijl uit het begin van de 18de eeuw. De omlijste korfboogdeur met druiplijst, de voluten, het driehoekig fronton en de ovale oculi zijn kenmerkende stijlelementen. Het houten klokkentorentje met originele luiklok, torenkruis en weerhaan is typerend voor de religieuze functie van dergelijke kleine bidplaats.

volkskundige waarde

De Sint-Jozefkapel is een materiƫle getuigenis van de oude verspreide traditie tot oprichting van een kleine bidplaats op initiatief van particulieren ingevolge een wens of gelofte en van het volkse gebruik om bij bezoek van dergelijke bidplaats om bijstand te verzoeken. De wegkapel illustreert tevens herkenbaar de oude volksdevotie tot Sint-Jozef. Vier lindebomen markeren de kapel in de vlakke Durmepolders en zijn van een boomsoort die traditioneel bij wegkapellen werden aangeplant.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Jozefkapel met linden

Moortelstraat zonder nummer (Hamme)
De barokke Sint-Jozefkapel van 1709 is een materiƫle getuigenis van de oude verspreide traditie tot oprichting van een kleine bidplaats op initiatief van particulieren ingevolge een wens of gelofte en van het volkse gebruik om bij bezoek van dergelijke bidplaats om bijstand te verzoeken. Vier lindebomen markeren de kapel.