Britse bunker bij Scott Farm

Beschermd monument van 10-12-2012 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Wijtschate
Straat Wulvergemstraat
Locatie Wulvergemstraat (Heuvelland)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33039/889.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Britse betonconstructie

Wulvergemstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Betonconstructie, in weide tegen een helling gelegen, tegenover Wulvergemstraat nummer 28.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming omvat de geallieerde militaire post (W.O. I) bij Scott Farm.

Waarden

De geallieerde militaire post (W.O. I) bij 'Scott Farm' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een militaire constructie uit de Eerste Wereldoorlog, die in het voorjaar van 1918 door Australische genie-eenheden werd opgetrokken, nadat deze regio tijdens de Mijnenslag van juni 1917 op de Duitse vijand veroverd was. De Australiërs die beducht waren voor een Duits offensief, voerden in de winter van 1917-1918 namelijk tal van verdedigingswerken uit op en rond de heuvelrug van Wijtschate-Mesen. Door de inplanting tegen de westelijke flank van een helling was de constructie niet zichtbaar voor de meer oostelijk gelegen vijand.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. De militaire constructie is mooi ingebed in het weiland en vormt een echte blikvanger in het landschap.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.