Beschermd monument

Britse bunker bij Scott Farm

Beschermd monument van tot heden

ID
12512
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12512

Besluiten

Geallieerde militaire post bij Scott Farm uit de Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2012  ID: 5086

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de geallieerde militaire post (W.O. I) bij Scott Farm.Waarden

De geallieerde militaire post (W.O. I) bij 'Scott Farm' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een militaire constructie uit de Eerste Wereldoorlog, die in het voorjaar van 1918 door Australische genie-eenheden werd opgetrokken, nadat deze regio tijdens de Mijnenslag van juni 1917 op de Duitse vijand veroverd was. De Australiërs die beducht waren voor een Duits offensief, voerden in de winter van 1917-1918 namelijk tal van verdedigingswerken uit op en rond de heuvelrug van Wijtschate-Mesen. Door de inplanting tegen de westelijke flank van een helling was de constructie niet zichtbaar voor de meer oostelijk gelegen vijand.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap. De militaire constructie is mooi ingebed in het weiland en vormt een echte blikvanger in het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Geallieerde militaire post bij Scott Farm

Wulvergemstraat (Heuvelland)
Geallieerde bunker in een weide, opgetrokken tegen de westelijke flank van een helling ten zuidwesten van Wijtschate.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.