Beschermd monument

Villa in eclectische stijl

Beschermd monument van tot heden

ID
12528
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12528

Besluiten

Villa's
definitieve beschermingsbesluiten: 27-06-2003  ID: 4066

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De villa van vier woningen met omgevende tuin is beschermd als monument.Waarden

De villa van vier woningen met omgevende tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de eerste geïndividualiseerde duinhuizen die worden opgetrokken aan de Oostkust, meer bepaald in Duinbergen, in de periode vóór de Eerste Wereldoorlog bij de initiële uitbouw van de badplaats. Dit type van vrijetijdsarchitectuur introduceert in de ontwikkeling van de kustarchitectuur een nieuwe woonvorm en -stijl. De viervoudige villa op de hoek van de Duinbergenlaan en de Duinendreef dateert van 1908.
Als zijnde een typisch voorbeeld van de grootschalige cottages die te Duinbergen worden opgetrokken in het begin van de 20ste eeuw, met name de viervoudige villa, met het visueel aspect van een villa maar waarin meerdere, in casu vier woningen, zijn opgenomen die hierbij een verticale structuur bezitten zoals een rijwoning.
Als voorbeeld van villa opgetrokken in een eclectische stijl met verwerking van enerzijds elementen uit de cottagestijl met Normandische inslag (erkers, loggia' s, pseudo-vakwerk) en anderzijds elementen die verwijzen naar diverse bouwstijlen (geve1omamentiek, onder meer medaillons, hoektorenvormige uitbouwen). Enkele fraaie interieurelementen blijven bewaard, zoals onder meer de opmerkelijke wandensembles in verzorgd houtwerk met centraal rijkelijk uitgewerkte schouwen met decoratieve geglazuurde betegeling.
Als getuige van het oeuvre van de West-Vlaamse architect Jozef Viérin (1872-1949), die in het begin van de 20ste eeuw actief is in diverse kuststeden, waaronder Duinbergen. Hij is gekend omwille van de creatieve verwerking van verschillende invloeden in zijn ontwerpen, wat ook bij deze villa het geval is.

sociaal-culturele waarde

Als document dat de sfeer en wooncultuur van de zomerse vakantieganger weerspiegelt uit de toeristische periode in het begin van de 20ste eeuw aan de Oostkust, waarin de badplaats Duinbergen zich initieel ontwikkelt.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa in eclectische stijl

Duinbergenlaan 73-75, Duinendreef 40-42 (Knokke-Heist)
Villa van vier woningen in eclectische stijl, respectievelijk zogenaamd "Vergeet me niet" (nummer 73), "Hortensia", voorheen "Klokke Roeland" (nummer 75), "Nachtegaal" (nummer 40) en "Duinviooltje" (nummer 42).


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.