Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Gorgonius

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 1255   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1255

Besluiten

Gebouwen en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 27

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Gorgonius is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Gorgoniuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Gorgonius

Gemeenteplein 1B (Hoegaarden)
Fraai homogeen gebouw, gelegen op de heuvel die het landschap beheerst, in 1744 opgericht door de Leuvense architect J.A. Hustin.