Beschermd monument

Observatiepost Hussar Farm

Beschermd monument van 24-06-2013 tot heden
ID: 12580   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12580

Besluiten

Geallieerde observatiepost Hussar Farm
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-2013  ID: 5192

Beschrijving

De bescherming omvat de geallieerde observatiepost Hussar Farm uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

Geallieerde observatiepost (W.O.I) 'Hussar Farm' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Britse observatiepost die reeds in juli 1916 is opgetrokken. Hoewel de Britse legerleiding op dat moment een offensieve strategie verkoos waarin nauwelijks plaats was voor beschermende versterkingen, liet ze stevige betonnen constructies toe voor artilleriewaarnemers. Deze waarnemers waren namelijk cruciaal om vijandelijke doelen met precisie te kunnen treffen.
Als zijnde een Britse observatiepost, die in juli 1916 is opgetrokken op minder dan één kilometer van de frontlijn, bij een boerderij die op Britse militaire stafkaarten werd aangeduid met 'Hussar Farm'. Door de betonnen observatiepost op te richten in een bestaand bakstenen hoevegebouw, kon de constructie uit het zicht van de vijand opgetrokken worden en was de observatiepost voor de vijand moeilijk waarneembaar.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een Britse observatiepost uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken ten behoeve van de artillerie. Typologisch gezien gaat het om een uiterst zeldzame Britse constructie, die in juli 1916 in twee bouwlagen is opgetrokken in een bestaand hoevegebouw. Onder meer de bakstenen restanten tegen de buitenmuren getuigen nog van het vooroorlogse hoevegebouw. Er werden in de zomer van 1916 een tiental gelijkaardige observatieposten opgetrokken, waarvan enkel deze bij 'Hussar Farm' bewaard gebleven is.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Observatiepost Hussar Farm

Kruiskalsijdestraat 7 (Ieper)
Bovengrondse betonconstructie (toren) achter huis Kruiskalsijdestraat nummer 7, ingebouwd in schuur, waar hij bovenaan nog enkele meters uitsteekt.