Britse bunker kasteelpark

Beschermd monument van 05-02-2015 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Boezinge
Straat Diksmuidseweg
Locatie Diksmuidseweg 389 (Ieper)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33011/1072.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Commandopost Kasteelpark

Diksmuidseweg zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)

Vrijstaande, bovengrondse betonnen constructie aan de noordrand van het kasteelpark.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming omvat een Britse commandopost uit de Eerste Wereldoorlog.

Waarden

Britse commandopost (W.O. I) kasteelpark is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Britse commandopost die in de bijgebouwen van het kasteel van Boezinge werd opgetrokken in de aanloop naar het grootse geallieerde offensief in de zomer van 1917 (de Derde Slag bij leper). De betonnen post werd meer bepaald in juni 1917 opgetrokken door de 75ste en 76ste 'Field Companies', toen de 'Guards Division' deze sector bezette. Toen lag de frontlijn langs het kanaal leper-IJzer, op nauwelijks 350 meter van het kasteelpark. Vlakbij het kasteel werd eveneens een geallieerde observatiepost ten behoeve van de artillerie opgetrokken, die ook bewaard gebleven is.
Als zijnde een Britse commandopost waarin heel wat militaire operaties en raids werden gepland in de aanloop naar het grote geallieerde offensief in de zomer van 1917 (Derde Slag bij leper). Ook na het geallieerde offensief gebruikten Britse eenheden de commandopost. In september 1918 werd de commandopost overgedragen aan de Belgen die van hieruit acties planden tijdens het Bevrijdingsoffensief.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde één van de grootste Britse betonnen militaire constructies in de leperboog. De enorme constructie, die was opgetrokken in de bijgebouwen van het kasteel, is meer dan twaalf meter lang, is bijna vier meter hoog met een dak van minimum anderhalve meter dikte. Sporen van de vooroorlogse bakstenen bijgebouwen zijn nog steeds waarneembaar in de buitenmuren.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.