Beschermd monument

Twee Britse bunkers Anzac Camp

Beschermd monument van tot heden

ID
12607
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12607

Besluiten

Britse militaire posten Eerste Wereldoorlog Anzac Camp
definitieve beschermingsbesluiten: 05-02-2015  ID: 5671

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat twee Britse militaire posten Anzac Camp uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

Twee Britse militaire posten (W.O. I) 'Anzac Camp' zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde twee Britse militaire constructies. die in 1918 opgetrokken werden in één van de vele kampementen in het geallieerde hinterland. De militaire posten werden namelijk opgericht tussen de tenten en barakken van 'Anzac Camp'. Dit kamp, genoemd naar het Australische en NieuwZeelandse legercorps, was aangelegd bij het kasteel Eikenhof, ook wel gekend als 'Chateau Segard' of 'Schloss Kruisstraathoek'. Dit landhuis lag tot aan het Duitse Lente-Offensief op relatief veilige afstand van de frontlinie, maar zou de oorlog niet overleven. De twee gehavende zuilen en het O.L. Vrouwbeeld langs de Kemmelseweg zijn relicten van dit voormalige, nooit heropgebouwde landhuis. Als zijnde twee Britse betonnen militaire posten, die na het Duitse Lente-Offensief (voorjaar 1918) zijn opgetrokken in het Britse hinterland. Pas na de Derde Slag bij leper zou de Britse legerleiding beseffen dat betonnen militaire posten wel degelijk efficiënt konden zijn. Dergelijk type militaire constructie werd in de zomer van 1918 massaal opgetrokken in het Britse hinterland tussen leper en Poperinge.
Als zijnde militaire constructies die getuigen van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een ensemble van twee typische Britse shelters. Dit zijn Britse militaire posten die de vorm aannemen van een halve cilinder. De constructies zijn namelijk opgetrokken met behulp van gebogen golfplaten waarop een laag beton gegoten is dat op zijn beurt gewapend kan zijn met ijzer. In plaats van met zware golfplaten zijn de constructies hier opgetrokken aan de hand van golfplaten met een kleine golving.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuigen van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuigen, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel zijn gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Twee geallieerde militaire posten Anzac Camp

Pannenhuisstraat zonder nummer (Ieper)
Twee Britse betonnen bunkers, die in 1918 werden opgetrokken in een geallieerd kampement, gekend als 'Anzac Camp'. Het betreft typische Britse 'shelters', die de vorm aannemen van een halve cilinder.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.