Gedenkzuil

Beschermd monument van 15-10-2003 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Knokke
Straat Burg. Frans Desmidtplein
Locatie Burg. Frans Desmidtplein zonder nummer (Knokke-Heist)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31043/753.1
  • 4.01/31043/950.1
  • OW002124

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gedenkzuil militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog

Burg. Frans Desmidtplein zonder nummer, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)

Gedenkzuil voor militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, opgericht in 1922 naar ontwerp van architect Léon Stynen (Antwerpen, 1899-1990) in samenwerking met de beeldhouwer Guillaume Dumont. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/10/2003.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De gedenkzuil voor militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument.

Waarden

De gedenkzuil voor militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als getuige van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), één der belangrijkste en meest markante gebeurtenissen uit de geschiedenis met zeer grote impact op lokaal vlak, zoals blijkt uit onder meer de diverse gedenktekens die vele gemeentebesturen vanaf 1919 laten oprichten. Hier in casu te Knokke, dat door zijn ligging aan de kust en grenzend aan Nederland vaak als invalsbasis belaagd werd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als ontwerp van de belangrijke Antwerpse architect Léon Stynen (1889-1990) in samenwerking met beeldhouwer Guillaume Dumont, als beste geselecteerd bij de openbare prijsvraag gehouden door het gemeentebestuur in 1921 en gerealiseerd in 1922;
Als zijnde een representatief voorbeeld van geslaagde integratie van plastische kunsten (beeldhouwwerken) in een gedenkteken met architecturaal karakter, eigen aan de werken uit de beginperiode van Léon Stynen, waar de opvatting van de ondeelbaarheid van sculptuur en architectuur verwijzen naar het begrip Gesammtkunstwerk;
Als zijnde een typerend voorbeeld van een gedenkteken opgericht in art-decostijl met overheersing van de geometrische en strakke vorm. De gebruikte vormentaal en symboliek is eigen aan het gedenkteken met zijn verwijzingen naar de helden in lijden, dood en overwinning;
Als stedenbouwkundig belangrijk gegeven met centrale inplanting op het Burgemeester Frans Desmidtplein, waardoor het monumentale gedenkteken een blikvanger en referentiepunt vormt in het centrum van de badplaats.

sociaal-culturele waarde

Als document met emotionele waarde, dat herinnert aan het vele lijden dat de Eerste Wereldoorlog heeft veroorzaakt, in casu de talrijke soldaten die zijn gesneuveld, en aan de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog in het algemeen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.