Geschutsbedding Lange Max

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Koekelare
Straat Clevenstraat
Locatie Clevenstraat (Koekelare)
Alternatieve naam Geschutsbeddling batterij Pommern

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32010/308.1
  • OW002120

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Site Lange Max

Clevenstraat 2, Koekelare (West-Vlaanderen)

Site met bewaarde geschutsbedding van het kanon van de "Leugenboom" of de "Lange Max" in de volksmond. Sinds eind de jaren 1990 ingericht als "Vredesmuseum en Herinneringspark".

Beknopte karakterisering

Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De bescherming omvat de geschutsbedding Lange Max.

Waarden

De geschutsbedding is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De 381 mm Batterij Pommern (vulgo Lange Max), met bijhorende mess van de offcieren en bakhuis zijn belangrijke getuigenissen van de "Groote Oorlog".
In feite maakt dit restant deel uit van het internationaal patrimonium, dat de nationale aandacht ruim overstijgt. Het is van belang voor de internationale geschiedenis die in 1914 resulteerde in het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Naast de oorlogskerkhoven behoort dit tot de materiële resten van de krijgsverrichtingen in de West-Vlaamse frontstreek en het onmiddellijke achterland.
De Lange Max-site, -voornamelijk gericht op de haven van Duinkerke, een onmisbare schakel in de ravitaillering van de geallieerden-, speelde een uiterst belangrijke rol als geschutsbasis voor lange afstandsaanvallen door de Duitsers tegen de Geallieerden. Het was een belangrijk element in de Duitse strategie om de Britse en Franse legers van elkaar te kunnen scheiden om alsnog een omtrekkende beweging te kunnen maken én op die manier de onrust in het Franse leger verder aan te wakkeren en in een eindoffensief de overwinning te kunnen behalen. De site is dan ook belangrijk voor de militaire geschiedenis om het Duitse strategisch concept van na 1915 te illustreren.

historische waarde

in casu militair-archeologische waarde: Onder de historische waarde valt ook de militair-archeologische waarde van de resten van de Lange Max die, buiten de betonconstructies met een beperkte industrieelarcheologische waarde, ligt in het feit dat het de enige nog -deels- bewaarde restsite van Duitse geschutsstellingen in het hinterland uit de Eerste Wereldoorlog is. De site Leugenboom is, naast de Duitse soldatenbegraafplaatsen, een ideale plaats om de Duitse strategie tussen Noordzee en Marne te duiden. Daardoor vormt het een perfecte aanvulling op het reeds beschermde patrimonium, met betrekking tot de krijgsverrichtingen aan de andere kant van het front tijdens de Eerste Wereldoorlog.

sociaal-culturele waarde

De geschutsbedding en het 19de -eeuwse boerenhuis, toen gebruikt als herberg, zijn blijvende getuigen van de ruime aandacht die uitging naar de Lange Max tijdens het interbellum. Het hoofddoel voor de militairen was de nodige kennis verzamelen over dit meesterstuk van miltaire vestingsbouw. Daarnaast ontwikkelde zich het fronttoerisme. Het kanon van de Leugenboom groeide uit tot een internationaal gekende toeristische attractie; verscheidene prominenten bezochten het site. In de tussenoorlogse periode had dit fenomeen daarenboven een sociale dimensie. De opbrengsten voortkomend uit deze uitbating, waren voorzien voor de oorlogsinvaliden en de armen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.