Beschermd monument

Bellegodshuis

Beschermd monument van 10-02-1940 tot heden
ID: 12752   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12752

Besluiten

Openbare en religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 10-02-1940  ID: 36

Beschrijving

Het Bellegodshuis te Ieper is beschermd als monument. De bescherming omvat het gebouwencomplex tussen de Rijselstraat, Burchtstraat en Boomgaardstraat, met inbegrip van de binnenpleinen.Waarden

Het Bellegodshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige of geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bellegodshuis

Boomgaardstraat 19B, Burchtstraat 1A, Rijselstraat 38 (Ieper)
Het voormalige Bellegodshuis, thans administratieve zetel van het O.C.M.W. en museum. Stichting ten behoeve van de armenzorg; ontstaan tijdens de crisisperiode van 1270-1274 in de Ieperse lakennijverheid ten gevolge van het verbod tot uitvoer van Engelse wol naar Vlaanderen.