Bellegodshuis

Beschermd monument van 10-02-1940 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat Rijselstraat, Burchtstraat, Boomgaardstraat
Locatie Boomgaardstraat 19B, Burchtstraat 1A, Rijselstraat 38 (Ieper)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33011/306.1
  • 4.01/33011/936.1
  • OW000616

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Bellegodshuis

Rijselstraat 38, Burchtstraat 1A, Boomgaardstraat 19B, Ieper (West-Vlaanderen)

Het voormalige Bellegodshuis, thans administratieve zetel van het O.C.M.W. en museum. Stichting ten behoeve van de armenzorg; ontstaan tijdens de crisisperiode van 1270-1274 in de Ieperse lakennijverheid ten gevolge van het verbod tot uitvoer van Engelse wol naar Vlaanderen.

Beknopte karakterisering

Typologiegodshuizen
Stijlneogotiek
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Het Bellegodshuis te Ieper is beschermd als monument. De bescherming omvat het gebouwencomplex tussen de Rijselstraat, Burchtstraat en Boomgaardstraat, met inbegrip van de binnenpleinen.

Waarden

Het Bellegodshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige of geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.