Persoon

Coomans, Jules

ID: 855   URI: https://id.erfgoed.net/personen/855

Beschrijving

Architect Jules Coomans (Scheldewindeke, 1871 – Ieper, 1937) was vanaf 1895 stadsarchitect in Ieper. Hij was er belast met de zorg voor het Ieperse monumentale erfgoed. Vóór de oorlog werden onder zijn leiding o.m. restauratiewerken uitgevoerd aan het belfort, de Halle, de Sint-Maartens-, Sint-Pieters- en Sint-Jacobskerk in Ieper. In de vooroorlogse periode realiseerde hij ook nieuwbouw buiten Ieper, veelal in neogotische stijl, waaronder de linkervleugel van het Provinciaal Hof in Brugge, het stadhuis en postgebouw in Poperinge enz. Na de Eerste Wereldoorlog slaagde hij er in zijn plannen voor een historische wederopbouw van Ieper door te drukken, hoewel hij ook persoonlijke ingrepen in een getrouwe weergave zou uitvoeren.

Bron: Hannelore Decoodt, Beschermingsdossier DW002438 (2009)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Academie voor Schone Kunsten en conciërgewoning

Onze-Lieve-Vrouwestraat 6-8 (Ieper)
Respectievelijk conciërgewoning en Academie voor Schone Kunsten. Laatst genoemde gesticht in 1778 onder impuls van Jacques Carel Carton en enige notabelen, en gehuisvest in de zuidvleugel van de Hal.


Alexianenklooster - Sint-Amanduscollege

Ingelandgat 34, Oude Houtlei 13A-H, Sint-Michielsstraat 13, 13A-B, Watergraafstraat 2-4, 10 (Gent)
Sinds de eerste helft van de veertiende eeuw verbleef de broedergemeenschap van de Alexianen aan de Houtlei. In 1863 werden hun kloostergebouwen door de broeders van de Christelijke Scholen omgevormd tot Sint-Amanduscollege (later Sint-Amandusinstituut). Het complex, dat begin 21ste eeuw grotendeels door het aanpalende Sint-Lucasinstituut is overgenomen, bestaat uit een belangrijke 17de-eeuwse bouwfase met de kapel, neogotische gebouwen uit de periode 1863-1914 en een contrasterende modernistische bouwfase van 1959-1963 naar ontwerp van architect Pierre Pauwels.


Bankgebouw

Korte Torhoutstraat 1 (Ieper)
Eclectisch bankgebouw naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Bankgebouw met directeurswoning

Boterstraat 46-48 (Ieper)
Bankgebouw met directeurswoning op de hoek bij de Lange Meersstraat, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1923.


Belfort-Lakenhal

Grote Markt 34, Sint-Maartensplein 1-3 (Ieper)
Het voorheen commerciële en administratieve complex tussen Grote Markt en Sint-Maartensplein - het voormalige kerkhof en kerk - biedt een unieke en geïntegreerde combinatie van Belfort-Lakenhal en bovendien Stadhuis.


Bellegodshuis

Boomgaardstraat 19B, Burchtstraat 1A, Rijselstraat 38 (Ieper)
Het voormalige Bellegodshuis, thans administratieve zetel van het O.C.M.W. en museum. Stichting ten behoeve van de armenzorg; ontstaan tijdens de crisisperiode van 1270-1274 in de Ieperse lakennijverheid ten gevolge van het verbod tot uitvoer van Engelse wol naar Vlaanderen.


Burgercafé van de Katholieke Kring Patria

Rijselstraat 33 (Ieper)
Waarschijnlijk gebouwd naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1925. Wederopbouwarchitectuur geïnspireerd op het vooroorlogse, niet wederopgebouwde 18de-eeuws herenhuis de Lichtervelde gelegen in de Sint-Jacobsstraat.


Burgerhuis

Grote Markt 7 (Ieper)
Voormalig burgerhuis, thans winkelhuis. Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper) van 1921.


Burgerhuis

Boterstraat 31 (Ieper)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Reconstructie van de vooroorlogse trapgevel van 1600 in lokale renaissancestijl, naar plannen van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Burgerhuis ontworpen door Jules Coomans

Kerkplein 21 (Roeselare)
Burgerhuis in regionalistische stijl. Dubbelhuis naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1920.


Burgerhuizen

Maloulaan 15-19 (Ieper)
Drie huizen, respectievelijk ontwerpen van architecten O. Depoorter (Ieper) van 1925, A. De Brabandere (Brugge) van 1921 en Jules Coomans (Ieper) van 1921, in een eclectische vormentaal gedomineerd door stijlelementen ontleend aan de gotiek en de lokale neorenaissancestijl.


Conciërgewoning

D'Hondtstraat 65 (Ieper)
Conciërgewoning van de links aanpalende Stedelijke Muziekacademie, beide naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922 echter met verschillende bouwtrant respectievelijk teruggaand op het vooroorlogse 18de-eeuws uitzicht en de lokale 17de-eeuwse architectuur.


Conciërgewoning

Zonnebeekseweg 4 (Ieper)
Conciërgewoning bij de stedelijke begraafplaats. Heropgebouwd in het begin van de jaren 1920 met regionale stijlkenmerken.


Directeurswoning van het slachthuis

Slachthuisstraat 58 (Ieper)
Directeurswoning van het slachthuis, wederopbouwarchitectuur naar "traditioneel" patroon naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1921-'22. Woning van met één à twee bouwlagen opgetrokken uit gele baksteen onder dito bedaking gedomineerd door deels ingebouwd torentje onder leien tentdak.


Domein van de psychiatrische kliniek Sint-Alexius

Grimbergsesteenweg 40 (Grimbergen)
Domein van psychiatrische kliniek, gebouwd in 1906 naar een traditionalistisch ontwerp van Jules Coomans, één van de laatste instellingen naar het model van een gesloten blok met binnenpleinen; binnentuinen met afgezwakte geometrie; kliniek met buitenpark in landschappelijke stijl, grotendeels vernield na 1978.


Drie winkelhuizen en herberg

Neermarkt 4-7 (Ieper)
Respectievelijk drie winkelhuizen en een herberg, van twee à drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, mechanische pannen); nummer 5 naar verluidt naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1923.


Eclectisch postgebouw ontworpen door Jules Coomans

Ooststraat 35 (Roeselare)
Postgebouw in eclectische stijl gebouwd tussen 1901 en 1903 naar ontwerp van Jules Coomans (Ieper). Gebouw op L-vormige plattegrond met later overdekte, ingesloten binnenkoer aan de kant van de H. Horriestraat. In gebruik als post tot 1977, heden herbestemd als Albrecht Rodenbach studie- en documentatiecentrum.


Eclectische villa

Polenlaan 13 (Ieper)
Eclectische villa midden beboomde tuin, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1925.


Eenheidsbebouwing in renaissancestijl

Rijselstraat 56-58 (Ieper)
Vrij getrouwe reconstructie van de vooroorlogse eenheidsbebouwing in lokale renaissancestijl daterend van 1606, naar plannen van architect Jules Coomans (Ieper) van 1923.


Eenheidsbebouwing van drie huizen

Rijselstraat 82-86 (Ieper)
Eenheidsbebouwing met respectievelijk twee burgerhuizen en een herenhuis onder doorlopend leien zadeldak, op de hoek bij de Lombaardstraat, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1921.


Ensemble met architectenwoning Jules Coomans

Colaertplein 1-11, Fochlaan 2 (Ieper)
Huizenrij van twee bouwlagen, in zogenaamd "Vieux-Neuf"-stijl naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1903, deels verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog en vanaf 1922 naar het vooroorlogse uitzicht heropgebouwd.


Gemeentehuis van Elverdinge

Bollemeersstraat 2 (Ieper)
Heropgebouwd naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper). Dubbelhuis van twee bouwlagen en van vijf traveeën onder kort overstekend en licht gebogen zadeldak, voorzien van kleine houten dakkapellen en centrale dakruiter bekroond door peerspits.


Gemeentehuis van Oostvleteren

Kasteelstraat 35A (Vleteren)
Nr. 35. Gemeentehuis cf. gevelsteen boven de deur. Hoekhuis bij de Spaarwegel. Eclectisch trapgevel van drie trav. en een hoektorentrav. en twee bouwl. onder zadeldak (n straat, leien). N.o.v. architect J. Coomans (Ieper). Gedateerd 1902 d.m.v. gevelstenen in de geveltop "Jaar 1902". Verankerde gele baksteenbouw. Bouwl. gemarkeerd d.m.v. puilijstje gevormd door bakstenen rollaag, waaronder tandl


Gemeentehuis van Westouter

Sulferbergstraat 9 (Heuvelland)
Voormalig gemeentehuis, zie arduinen gevelsteen, thans postgebouw, naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper) van 1930-1931. Gele bakstenen constructie van twee bouwlagen onder links afgewolfd zadeldak (leien), op L-vormige plattegrond.


Gemeenteschool

Sint-Niklaasstraat 10-32 (Ieper)
Voormalige gemeenteschool voor meisjes, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1923. Geel bakstenen hoekcomplex op arduinen sokkel, onder zadeldak, in eclectische stijl.


Gerechtshof

Grote Markt 1 (Ieper)
Rechtbank van Eerste Aanleg vanaf 1841 tot de Eerste Wereldoorlog gevestigd in het voormalig bisschoppelijk paleis ter hoogte van het huidige Koningin Astridpark.


Groot Vleeshuis

Neermarkt 8-9 (Ieper)
Vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog en nadien in zijn "oorspronkelijke toestand" hersteld naar ontwerp van architect Jules Coomans, zie bewaarde plans en bestek van 1923.


Herberg In 't Klein Stadhuis

Grote Markt 32 (Ieper)
In 1924, grosso modo identieke reconstructie naar ontwerp van architect A. Leclercq (Ieper) gebaseerd op een plan van 1922, uitgevoerd door Van Hove, één der medewerkers van Jules Coomans, blijkbaar aan de hand van vooroorlogse documenten.


Herberg In de Trompet

Grote Markt 28 (Ieper)
Grosso modo reconstructie van herberg in lokale renaissancestijl van 1620, volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Herenhuis

Kauwekijnstraat 5 (Ieper)
Herenhuis naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1924.


Hoekhuis

Grote Markt 16 (Ieper)
Vrij laat heropgebouwd pand omwille van het erg smalle bouwperceel als gevolg van een verbreding van de Diksmuidsestraat en aanvankelijk voorgesteld als vestigingsplaats van de stadsbibliotheek met houten gevel naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper).


Huis Biebuyck

Diksmuidestraat 48 (Ieper)
Burgerhuis met, vermoedelijk onder leiding van architect Jules Coomans (Ieper), getrouw aan het vooroorlogse uitzicht herstelde trapgevel, een mooi voorbeeld van laat-gotische baksteenarchitectuur door middel van muurankers gedateerd 1544; volgens een foto van juli 1919 was voornamelijk de geveltop zwaar beschadigd geworden.


Huis Roland Deplancke van 1924

Zonnebeekseweg 2 (Ieper)
Huis naar verluidt, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper), gedateerd 1924 door middel van gevelstenen.


Kapucijnenklooster en parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Middelares

Capucienenstraat 48 (Ieper)
Deels ommuurd complex van gebouwen naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper), 1923, met langwerpige noordelijke kloostervleugel via rechte kloostergang verbonden met de kerk ten zuiden; voor- en binnentuinen.


Karmelietenklooster

Patersstraat 5-9 (Ieper)
Gebouwencomplex naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Kasteel de Coninck de Merkem

Westbroekstraat 1 (Houthulst)
"Kasteel de Coninck de Merkem" met omliggend kasteelpark. Kasteel heropgebouwd in de jaren 1920 naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper).


Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen

Jozef De Bomstraat 11 (Antwerpen)
Voormalige Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen, opgericht door Marie Elisabeth Belpaire. Complex in neogotische en neo-Vlaamserenaissance-stijl, naar ontwerp van Jules Coomans, stadsarchitect van Ieper, uit 1905-1906.


Klooster der zusters apostolinnen met schooltje

Bollemeersstraat 14 (Ieper)
Klooster der zusters apostolinnen met achterliggend schooltje, naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper). Klein voortuintje afgezet door middel van laag bakstenen muurtje.


Klooster Zusters Maria

Moenaardestraat 12 (Poperinge)
Klooster van de zusters van Maria met achterliggende geplaveide speelplaats met schooltje en kapel. Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) van 1923 naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) .


Kloosterkapel van de arme claren

de Stuersstraat 21 (Ieper)
Kloosterkapel van de arme klaren naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1920, tevens ontwerper van het vooroorlogse kloostercomplex daterend van 1900.


Kloosterpoort

Vandenpeereboomplein zonder nummer (Ieper)
Voormalige toegangspoort tot het domein van de Sint-Maartensproosdij. Classicistische poort van circa 1780 naar ontwerp van architect J.B. Goossens. Naar het vooroorlogs uitzicht hersteld in 1938 naar plannen van architect Jules Coomans en recent gerestaureerd door architect Walter Bartier.


Landhuis

Bollemeersstraat 21A-C, Vlamertingestraat 83, 83A (Ieper)
Kasteel, gelegen in de dorpskom, ten noordoosten van de kerk, midden prachtig beboomd park met grote vijver en paden met grind. Ten zuidoosten, lange toegangsdreef, de "Warande" genaamd, afgezoomd met populieren, uitlopend op de Sint-Livinusstraat; aan straatzijde beveiligd door middel van gietijzeren toegangshek met voluten.


Magazijn

Kauwekijnstraat 8 (Ieper)
Stadsmagazijn volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat, Geldmuntstraat, Hallestraat, Hoogstraat, Kleine Sint-Amandsstraat, Kuipersstraat, Mallebergplaats, Markt, Oude Burg, Philipstockstraat, Rozemarijnstraat, Sint-Amandsstraat, Sint-Jakobsstraat, Steenstraat, Vlamingstraat, Wollestraat (Brugge)
Het stadsgezicht van de Markt en de Burg met omgeving omvat belangrijke historische pleinen en straten die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de stad Brugge.


Monument Ieperse gesneuvelden

Coomansstraat zonder nummer (Ieper)
Het gedenkteken is ontworpen door stadsarchitect Jules Coomans in 1924 en uitgevoerd door beeldhouwer Aloïs De Beule uit Gent tussen 1924 en 1926.


Neogotisch administratiegebouw

Markt 1 (Brugge)
Neogotisch hoekpand naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1908 en opgetrokken in 1910-1914. Bijhorende conciërgerie naar ontwerp van architect Edward Schelstraete (Brugge) van 1925 met integratie van arduinen klokgevel van 1732 afkomstig van de Markt, zie Philipstockstraat nummer 2.


Neogotische eenheidsbebouwing van handelshuis en Hotel Regina

Grote Markt 43-45 (Ieper)
Neogotische eenheidsbebouwing met handelshuis en hotel zogenaamd "Regina" zie opschrift, op de hoek bij de Rijselsestraat, volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van circa 1921; neemt de plaats in van drie vooroorlogse panden.


Onderwijzerswoning 't Zonneoogje en gemeenteschool

Zuidschote-Dorp 15-17 (Ieper)
Voormalige onderwijzerswoning horend bij de aanpalende (vroegere) gemeenteschool; eenheidsontwerp naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper), van 1923.


Oorlogsmonument en gedenkplaten

Grote Markt zonder nummer (Poperinge)
Het standbeeld ter herinnering aan de militaire en burgerlijke doden van Poperinge staat op de Grote Markt van Poperinge, naast huisnummer 8. Aan de zijgevel van dit huis hangen 4 gedenkplaten die bij het standbeeld horen.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Casselstraat zonder nummer (Poperinge)
Gotische, bakstenen hallenkerk met rijzige westtoren die het stadsbeeld domineert. De kerk dateert uit het einde van de 13de en de 14de eeuw, en sluit door het bouwmateriaal, het kerkschema, en de architectonische versieringen aan bij de typische baksteengotiek van de kuststreek. Ze is gelegen aan de zuidoostelijke zijde van het oude diverticulum Cassel-Aardenburg.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Voormezele-Dorp 1 (Ieper)
Georiënteerde kerk, gelegen in straatbocht. Omringend kerkhof onder meer met indrukwekkend grafmonument van de familie de Geus nabij zuidelijke transeptgevel, deels afgezet met muur en met doornhaag.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt 80 (Heuvelland)
Gelegen aan de oostzijde van de Markt; ten westen geplaveid toegangspad, afgezet door middel van linden; omlopende bakstenen stoep.


Parochiekerk Sint-Bertinus

Garenstraat zonder nummer (Poperinge)
Parochiekerk Sint-Bertinus is een laatgotische, bakstenen hallenkerk met zware westtoren, grosso modo daterend uit het tweede en derde kwart van de 15de eeuw. De kerk is gebouwd in baksteengotiek van de kuststreek, hiernaar verwijzen het bouwmateriaal, het kerkschema, en de architectonische versieringen. Het gaat om de oudste parochiekerk gelegen in de stadskern.


Parochiekerk Sint-Eligius

Sulferbergstraat 1A (Heuvelland)
Dorpskerk, gelegen in straatbocht, aan kruising van Loker- en Poperingestraat. Omringend kerkhof onder meer met Britse militaire begraafplaats "Westouter British Cemetery" afgezet met bakstenen muurtje en gietijzeren hekken aan straatzijden; voorts taxushaag. Kerkpad beschaduwd door linden. Arduinen oorlogsgedenkteken in de bocht.


Parochiekerk Sint-Eligius

Van Helmontstraat 23 (Antwerpen)
Neogotische, driebeukige kruisbasiliek met toren op de hoek van Van Helmontstraat, Familiestraat en Onderwijsstraat, opgetrokken in 1903-1905, naar een ontwerp door de architect Jules Coomans.


Parochiekerk Sint-Jacob

Gezelleplein 45A (Ieper)
Ontstaan van de parochie te situeren in de eerste helft van de 12de eeuw.


Parochiekerk Sint-Jan

Sint-Janskruisstraat zonder nummer (Poperinge)
Georiënteerde gotische kerk uit eind 13de-15de eeuw, gelegen aan de oostelijke zijde van het oude diverticulum Cassel-Aardenburg. Gelegen tussen de huidige Sint-Janskruisstraat, de Valkestraat, de Bruggestraat en de Ieperstraat. De oudste vermelding dateert van 1290. Het bouwschema wijkt enigszins af van de andere Poperingse gotische kerken, maar het bouwmateriaal en de 'architectonische versieringen' zijn echter hetzelfde.


Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

Sint-Jansplein zonder nummer (Kortrijk)
* Sint-Jansplein z.nr. Parochiekerk St.-Jan-de-Doper. Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. De Sint-Jan-de-Doperkerk wordt beschouwd als de belangrijkste Kortrijkse neogotische kerk. Het is tevens een meesterwerk van de late of Sint-Lucasneogotiek in Vlaanderen en werd ontworpen door J. Coomans (1871-1937) (cf. bijlage 1, figuur 9). Ze wordt ontworpen voor een stadsuitbreiding


Parochiekerk Sint-Juliaan

Brugseweg zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
Georiënteerd bedehuis met achterliggend kerkhof, middenin omhaagde grasperken; westzijde en gekasseid kerkpad afgeboord met acacia's. Driebeukige neogotische hallenkerk naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1921.


Parochiekerk Sint-Leonardus

Zuidschote-Dorp 17A (Ieper)
Georiënteerd bedehuis, centraal in de straatbocht gelegen, midden een omhaagd kerkhof - onder meer Engelse graven van Commonwealth 1939-1945 - met linden aan zuidkant; omlopend geasfalteerd kerkpad.


Parochiekerk Sint-Maarten en bijhorend klooster

Janseniusstraat 59 (Ieper)
Volgens overleveringen, eerste Onze-Lieve-Vrouwe- of Sint-Andrieskapel op deze plaats, vanaf 1012 toegewijd aan Sint-Maarten, de patroonheilige van oude fiscus-bedehuizen; vervangende kerk vanaf 1088 door toedoen van Robrecht II met eraan gekoppelde huisvesting voor bedienende priesters.


Parochiekerk Sint-Margaretha

Geluveldplaats zonder nummer (Zonnebeke)
Georiënteerd bedehuis te midden van grastuin ter hoogte van het vroegere kerkhof, aan de noordzijde afgescheiden van speel- en sportplein door middel van dubbele rij Japanse kerselaars en haag. Omlopend bakstenen druippad. Ten zuiden van de kerk, arduinen grafsteen van 1900, en dito monumentje met bronzen buste van Koning Albert ter nagedachtenis van de slachtoffers uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Ten noordoosten, omhaagd kerkhof op grond van het kasteeldomein .


Parochiekerk Sint-Medardus

Kerkplein 1 (Heuvelland)
Hoog gelegen kerk ten noorden van de Markt; omringende beboomde grastuin, deels ommuurd, deels omhaagd. Eclectisch bedehuis met basilicale opstand gesigneerd in neut van het portaal: "H. en M. Leborgne Architectes Charleroi 1925". Plannen ontworpen door architect J. Coomans (Ieper) werden niet uitgevoerd. Wederopbouw sterk afwijkend van de vooroorlogse laat-gotische tweebeukige hallekerk met westtoren.


Parochiekerk Sint-Michiel

Katspel 4 (Ieper)
Gelegen ten zuiden van het Katspel, midden een laag ommuurd en met berken afgezoomd kerkhof onder meer met Britse militaire begraafplaats.


Parochiekerk Sint-Petrus

Noordstraat 1a (Lo-Reninge)
Beschermd als monument bij K.B. van 20.02.1939 en omgeving beschermd als stadsgezicht als onderdeel van de stadskern van Lo bij M.B. van 23.11.1994.


Parochiekerk Sint-Petrus en -Paulus

d'Ennetièresplein 1A (Ieper)
Gelegen op de westzijde van het d'Ennetieresplein, middenin begraasd plein, aan oostzijde afgezet door middel van haag; noordzijde begrensd door Bolle Meersstraat, west- en zuidzijde door kasteelmuur met kapel.


Parochiekerk Sint-Pieter

Rijselstraat 87 (Ieper)
Parochiekerk, wederopgebouwd na de Eerste Wereldoorlog volgens plans voor ruwbouw (1920 en volgende) en interieurafwerking (1923) naar ontwerp van Jules Coomans naar model van de gerestaureerde vooroorlogse toestand met integratie van gespaard gebleven muren en partijen, voornamelijk in het westblok.


Pastorie

Zuidschote-Dorp 13 (Ieper)
Pastorie, midden omhaagde tuin, gelegen in bocht van Zuidschote-Dorp, ten zuidoosten van de kerk. Neogotisch huis van circa drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) uit het begin van jaren 1920.


Pastorie

Brugseweg 40 (Langemark-Poelkapelle)
Pastorie midden in tuin, aan straatzijde afgezet door middel van haag en laag bakstenen muurtje tussen postamenten onder ezelsrug, gelegen ten noordwesten van de kerk.


Pastorie

Voormezele-Dorp 27 (Ieper)
Voormalige pastorie, naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper) van 1922. Burgerhuis met voortuintje, afgezet door middel van laag bakstenen muurtje onder ezelsrug.


Psychiatrisch Centrum Heilig Hart en directeurswoning

Poperingseweg 14-16 (Ieper)
In 1901 opgetrokken naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper). Na de Eerste Wereldoorlog herbouwd naar ontwerp van dezelfde architect. Wederopbouwarchitectuur naar neogotisch patroon.


Psychiatrisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw

Koning Albert I-laan 8 (Brugge)
In 1842 richt kanunnik Petrus Maes (1806-1877) in Brugge, Kortenberg, Kortrijk en Ieper de congregatie van de zusters van de Bermhertigheid Jesu op met als doel "zich te wijden aan de zorg van geesteszieken". In Brugge zijn deze zusters verbonden aan de krankzinnigeninrichting Sint-Juliaan in de Boeveriestraat. De infrastruc


Psychiatrische kliniek Sint-Alexius

Grimbergsesteenweg 40 (Grimbergen)
Kliniek naar ontwerp van architect Jules Coomans, opgetrokken tussen 1906 en 1909 in een eclectische stijl met reminiscenties aan de traditionele stijl.


Rechtbank van Koophandel - Jeugdrechtbank - Vredegerecht

Grote Markt 10 (Ieper)
Gebouw op historiserende wijze gereconstrueerd naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1921, die reeds in 1916 een restauratievoorstel had uitgewerkt. Tijdelijke stadhuisfunctie.


Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed

Burg 13 (Brugge)
Gebouwencomplex gelegen in de zuidwesthoek van de Burg. Aan de zuidzijde, de dubbelkapel met beneden de Sint-Basiliuskapel en erboven de basiliek van het Heilig Bloed met de aansluitende Heilige-Kruiskapel ten zuiden; aan de westzijde, het haaks aansluitende eenheidsconcept met het trappenhuis van de basiliek links en de Criminele Griffie (Burg nummer 14) rechts; achter laatst genoemde, het museum en de conciërgerie uitziend op de Reie.


Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, 44 (Brugge)
Hospitaaldomein palend ten oosten aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten zuidoosten aan de Reie, ten zuiden aan het Zonnekemeers, ten westen aan de Oostmeers, ten noorden aan de Goezeputstraat. Opgericht in de 12de eeuw op laaggelegen graslanden, tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk, naast de Mariapoort en net binnen de omwalling van 1127-1128.


Sint-Janshospitaal - Middeleeuwse ziekenzalen

Mariastraat 44 (Brugge)
Drie parallelle hallenzalen in Romaanse en gotische stijl onder zadeldaken (nok loodrecht op de straat, leipannen), ten zuiden palend aan de Reie. Opgetrokken uit veld-, tuf- en baksteen, gebruik van Doornikse steen voor zuilen, scheibogen, lijstwerk, bolkozijnen en van Euvillesteen voor de restauraties.


Sint-Jozefsinstituut

Meenseweg 29-33 (Ieper)
Bejaardentehuis van de zusters van Sint-Jozef met bijhorende school rechts; alleenstaande directeurswoning links (nummer 29).


Sint-Lucasinstituut

Alexianenplein 1-2, Ingelandgat 36 (Gent)
Voormalig klooster van de zusters cisterciënzers van Oost-Eecloo, voormalige jezuïetenresidentie, huidig Sint-Lucasinstituut.


Sint-Victorsinstituut

Brusselsesteenweg 20, Pastoor Bolsstraat 15 (Beersel)
Beeldbepalend schoolcomplex in het centrum van Alsemberg dat zich uitstrekt tussen de Pastoor Bolsstraat, de Brusselsesteenweg en de Witteweg. Het straatbeeld aan de Pastoor Bolsstraat wordt gedomineerd door het neogotische broederklooster en aan de Brusselsesteenweg door twee schoolvleugels.


Site met duiventoren van Sint-Pietersabdij

Noordstraat zonder nummer (Lo-Reninge)
Site met duiventoren van de voormalige Sint-Pietersabdij (voor de geschiedenis van de augustijnerabdij wordt verwezen naar de stadsinleiding van Lo), toren beschermd als monument bij K.B. van 06.07.1957. Gelegen binnen het stadsgezicht van Lo (beschermd bij M.B. van 23.11.1994).


Stadhuis van Poperinge

Grote Markt 1 (Poperinge)
Stadhuis uit 1912, opgetrokken op de plaats van het gesloopte 'Groot Sint-Joris' uit de 18de eeuw. Neogotisch eenheidsontwerp van architect J. Coomans uit Ieper, bestaande uit een stadhuis met slank belfort en postgebouw.


Stadsschouwburg

Vandenpeereboomplein 57 (Ieper)
Opgetrokken in een eclectische bouwtrant gedomineerd door neogotische en neorenaissancistische stijlelementen, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1931.


Stadswoning

Grote Markt 18 (Ieper)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Stadswoning

Rijselstraat 84 (Ieper)
Maakt deel uit van de voorts neogotische eenheidsbebouwing nummer 82, 84, 86 naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1921.


Stadswoning

Patersstraat 3 (Ieper)
Naar verluidt, oorspronkelijk de woning van de "stoelgeldomhaalster" van de aanpalende karmelietenkerk en eveneens naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1922.


Stadswoning Het Houten Huis

Rijselstraat 204 (Ieper)
Voor de Eerste Wereldoorlog, de laatste exponent van de Ieperse middeleeuwse houtarchitectuur, daterend uit het eerste kwart van de 16de eeuw.


Stadswoning ontworpen door J. Coomans

Elverdingestraat 91 (Ieper)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Behoudens het naar vooroorlogs uitzicht gereconstrueerde Houten huis, de enige gevel geïnspireerd op de lokale houten gevelconstructies naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1923.


Stedelijke Muziekacademie

D'Hondtstraat 65 (Ieper)
Stedelijke Muziekacademie zie ook opschrift van ijzeren uithangbord, met aanpalende conciërgewoning rechts; naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922. Schoolgebouw met drie vleugels van twee bouwlagen onder leien zadeldaken gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenplaats.


Straatvleugel van de Stedelijke jongens- en meisjesschool

Sint-Niklaasstraat 4-8 (Ieper)
Resterende vleugel van de gemeentelijke jongensschool met bijhorende directeurswoning, wederopgebouwd na de Eerste Wereldoorlog naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922-1930. Inspringende langsvleugel met gekasseid voorpleintje, doorgang naar achterliggende koer en links, uitspringende directeurswoning; in oksel, octogonaal torentje van vier geledingen, herbouwd naar vooroorlogs uitzicht.


Technisch Instituut Heilige Familie

de Stuersstraat 32 (Ieper)
Teruggaand op de gelijknamige kloosterschool, gesticht in 1838-1839 onder impuls van E.H. Struye met als doel, wezen en gebrekkige meisjes te huisvesten en te onderwijzen.


Tolhuisje

Vismarkt zonder nummer (Ieper)
Tolkantoor op arduinen platform, afgezet met gietijzeren leuning. Gebouwd naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) en hier in 1899 opgericht; thans, identieke reconstructie, naar ontwerp van dezelfde architect, van 1923.


Twee winkelhuizen

Rijselstraat 23-25 (Ieper)
Eenheidsbebouwing met twee winkelhuizen, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Vaubantoren en waterzuiveringsstation

Dikkebusvijverdreef zonder nummer, zonder nummer (Ieper)
Op noordelijke oever van Dikkebusvijver, zogenaamde "Vaubantoren", gebouwd in 1684 (1680?) als versterking ter verdediging van de Ieperse waterbevoorrading en als sashuis voor de valsluis die de watertoevoer vanuit de vijver van Dikkebus naar Ieper moest regelen.


Veldwachterswoning

Bollemeersstraat 8 (Ieper)
Woning van de veldwachter naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper). Laag dubbelhuis van vier traveeën onder leien zadeldak. Gele baksteenbouw boven een gecementeerde plint.


Verkoopstanden

Vismarkt zonder nummer, zonder nummer (Ieper)
Verkoopsstallen naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1923, ter vervanging van vooroorlogse "loodsen" op gietijzeren colonetten, zie oude foto circa 1900.


Villa Bodega

Poperingseweg 36-40 (Ieper)
Nieuwe villa (nummer 38) sinds 1977 ter vervanging van het zogenaamde "Rozelaarkasteeltje", samen met nog bestaande bijgebouw (nummer 36) opgetrokken naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper), 1912. Andere vroegere aanhorigheid (nummer 40). Nu zogenaamd "Bodega", doch oorspronkelijk herberg "St. Louis".


Vispoort

Boterstraat zonder nummer (Ieper)
Nagenoeg identieke reconstructie naar het vooroorlogse patroon door architect Jules Coomans (Ieper).


Winkel

Boterstraat 23 (Ieper)
Benaderende reconstructie van de vooroorlogse 18de-eeuwse halsgevel van twee traveeën en twee bouwlagen, door architect Jules Coomans (Ieper).


Winkelhuis

Rijselstraat 9, 9A (Ieper)
Winkelhuis naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Ziekenhuis, klooster en kapel der zwarte zusters

Rijselstraat 85, Wenninckstraat 2 (Ieper)
Klooster der zwarte zusters vanaf de 15de eeuw tot circa 1887, gevestigd aan de oostzijde van de Janseniusstraat; in 1798 betrokken de zusters het verlaten klooster van de ongeschoeide karmelietessen in de De Montstraat, en na de Franse Revolutie vestigden zij zich in 1801 in de Wenninckstraat.

Uitvoerder van

Herberg In 't Klein Stadhuis

Grote Markt 32 (Ieper)
In 1924, grosso modo identieke reconstructie naar ontwerp van architect A. Leclercq (Ieper) gebaseerd op een plan van 1922, uitgevoerd door Van Hove, één der medewerkers van Jules Coomans, blijkbaar aan de hand van vooroorlogse documenten.


Monument Ieperse gesneuvelden

Coomansstraat zonder nummer (Ieper)
Het gedenkteken is ontworpen door stadsarchitect Jules Coomans in 1924 en uitgevoerd door beeldhouwer Aloïs De Beule uit Gent tussen 1924 en 1926.


Parochiekerk Sint-Eligius

Van Helmontstraat 23 (Antwerpen)
Neogotische, driebeukige kruisbasiliek met toren op de hoek van Van Helmontstraat, Familiestraat en Onderwijsstraat, opgetrokken in 1903-1905, naar een ontwerp door de architect Jules Coomans.


Thema's

Ontwerper van

Boezinge

Bollemeersstraat

Dikkebus

Kauwekijnstraat