Persoon

Coomans, Jules

ID
855
URI
https://id.erfgoed.net/personen/855

Beschrijving

Architect Jules Coomans (Scheldewindeke, 1871 – Ieper, 1937) was vanaf 1895 stadsarchitect in Ieper. Hij was er belast met de zorg voor het Ieperse monumentale erfgoed. Vóór de oorlog werden onder zijn leiding o.m. restauratiewerken uitgevoerd aan het belfort, de Halle, de Sint-Maartens-, Sint-Pieters- en Sint-Jacobskerk in Ieper. In de vooroorlogse periode realiseerde hij ook nieuwbouw buiten Ieper, veelal in neogotische stijl, waaronder de linkervleugel van het Provinciaal Hof in Brugge, het stadhuis en postgebouw in Poperinge enz. Na de Eerste Wereldoorlog slaagde hij er in zijn plannen voor een historische wederopbouw van Ieper door te drukken, hoewel hij ook persoonlijke ingrepen in een getrouwe weergave zou uitvoeren.

Bron: Hannelore Decoodt, Beschermingsdossier DW002438 (2009)

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Academie voor Schone Kunsten en conciërgewoning

Onze-Lieve-Vrouwestraat 6-8 (Ieper)
Respectievelijk conciërgewoning en Academie voor Schone Kunsten. Laatst genoemde gesticht in 1778 onder impuls van Jacques Carel Carton en enige notabelen, en gehuisvest in de zuidvleugel van de Hal.


Alexianenklooster - Sint-Amanduscollege

Ingelandgat 34, Oude Houtlei 13A-H, Sint-Michielsstraat 13A-B, Watergraafstraat 2-4, 10 (Gent)
Sinds de eerste helft van de veertiende eeuw verbleef de broedergemeenschap van de Alexianen aan de Houtlei. In 1863 werden hun kloostergebouwen door de broeders van de Christelijke Scholen omgevormd tot Sint-Amanduscollege. Het complex, dat begin 21ste eeuw grotendeels door het aanpalende Sint-Lucasinstituut is overgenomen, bestaat uit een belangrijke 17de-eeuwse bouwfase met de kapel en een barok poortje, neogotische gebouwen uit de periode 1863-1914 en een contrasterende modernistische bouwfase van 1959-1963 naar ontwerp van architect Pierre Pauwels.


Bankgebouw

Korte Torhoutstraat 1 (Ieper)
Eclectisch bankgebouw naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Bankgebouw met directeurswoning

Boterstraat 46-48 (Ieper)
Bankgebouw met directeurswoning op de hoek bij de Lange Meersstraat, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1923.


Belfort-Lakenhal

Grote Markt 34, Sint-Maartensplein 1-3 (Ieper)
Het voorheen commerciële en administratieve complex tussen Grote Markt en Sint-Maartensplein - het voormalige kerkhof en kerk - biedt een unieke en geïntegreerde combinatie van Belfort-Lakenhal en bovendien Stadhuis.


Bellegodshuis

Boomgaardstraat 19B, Burchtstraat 1A, Rijselstraat 38 (Ieper)
Stichting ten behoeve van de armenzorg; ontstaan tijdens de crisisperiode van 1270-1274 in de Ieperse lakennijverheid ten gevolge van het verbod tot uitvoer van Engelse wol naar Vlaanderen. Hoofdgebouw: grosso modo identieke reconstructie van het vooroorlogse uitzicht uit de tweede helft van de 17de eeuw, mogelijk naar plannen van architect Jules Coomans. Kapel: vrij getrouwe reconstructie van het vooroorlogse gebouw in laatgotische stijl met renaissance-ornamentiek, daterend van 1616.


Burgercafé van de Katholieke Kring Patria

Rijselstraat 33 (Ieper)
Waarschijnlijk gebouwd naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1925. Wederopbouwarchitectuur geïnspireerd op het vooroorlogse, niet wederopgebouwde 18de-eeuws herenhuis de Lichtervelde gelegen in de Sint-Jacobsstraat.


Burgerhuis

Grote Markt 7 (Ieper)
Voormalig burgerhuis, thans winkelhuis. Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper) van 1921.


Burgerhuis

Boterstraat 31 (Ieper)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Reconstructie van de vooroorlogse trapgevel van 1600 in lokale renaissancestijl, naar plannen van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Burgerhuis ontworpen door Jules Coomans

Kerkplein 21 (Roeselare)
Burgerhuis in regionalistische stijl. Dubbelhuis naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1920, zie sluitsteen van de rondboogdeur; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Rechter risaliet oplopend in schoudergevel; tweelicht en oculus.


Burgerhuizen

Maloulaan 15-19 (Ieper)
Drie huizen, respectievelijk ontwerpen van architecten O. De Poorter (Ieper) van 1925, A. De Brabandere (Brugge) van 1921 en Jules Coomans (Ieper) van 1921, in een eclectische vormentaal gedomineerd door stijlelementen ontleend aan de gotiek en de lokale neorenaissancestijl.


Conciërgewoning

Zonnebeekseweg 4 (Ieper)
Conciërgewoning bij de stedelijke begraafplaats, heropgebouwd in het begin van de jaren 1920 met regionale stijlkenmerken. Aanleunende omheiningsmuur onder ezelsrug, geritmeerd door middel van spaarvelden onder getrapt baksteenfries, tussen postamenten, naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1922.


Conciërgewoning

D'Hondtstraat 65 (Ieper)
Conciërgewoning van de links aanpalende Stedelijke Muziekacademie, beide naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922 echter met verschillende bouwtrant respectievelijk teruggaand op het vooroorlogse 18de-eeuws uitzicht en de lokale 17de-eeuwse architectuur.


Directeurswoning van het slachthuis

Slachthuisstraat 58 (Ieper)
Directeurswoning van het slachthuis, wederopbouwarchitectuur naar "traditioneel" patroon naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1921-'22. Woning van met één à twee bouwlagen opgetrokken uit gele baksteen onder dito bedaking gedomineerd door deels ingebouwd torentje onder leien tentdak.


Domein van de psychiatrische kliniek Sint-Alexius

Grimbergsesteenweg 40 (Grimbergen)
Domein van psychiatrische kliniek, gebouwd in 1906 naar een traditionalistisch ontwerp van Jules Coomans, één van de laatste instellingen naar het model van een gesloten blok met binnenpleinen; binnentuinen met afgezwakte geometrie; kliniek met buitenpark in landschappelijke stijl, grotendeels vernield na 1978.


Drie winkelhuizen en herberg

Neermarkt 4-7 (Ieper)
Respectievelijk drie winkelhuizen en een herberg, van twee à drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, mechanische pannen); nummer 5 naar verluidt naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1923.


Eclectisch postgebouw ontworpen door Jules Coomans

Ooststraat 35 (Roeselare)
Postgebouw in eclectische stijl gebouwd tussen 1901 en 1903 naar ontwerp van Jules Coomans (Ieper). Gebouw op L-vormige plattegrond met later overdekte, ingesloten binnenkoer aan de kant van de H. Horriestraat. In gebruik als post tot 1977, heden herbestemd als Albrecht Rodenbach studie- en documentatiecentrum.


Eclectische villa

Polenlaan 13 (Ieper)
Eclectische villa midden beboomde tuin, naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1925. Dubbelhuis onder schilddak, getypeerd door hoekrisalieten met overkragende verdieping - boven afgeschuinde hoeken, onder haaks, afgewolfd zadeldak.


Eenheidsbebouwing

Rijselstraat 82, 86 (Ieper)
Eenheidsbebouwing met respectievelijk twee burgerhuizen en een herenhuis onder doorlopend leien zadeldak, op de hoek bij de Lombaardstraat, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1921.


Eenheidsbebouwing in renaissancestijl

Rijselstraat 56-58 (Ieper)
Vrij getrouwe reconstructie van de vooroorlogse eenheidsbebouwing in lokale renaissancestijl daterend van 1606, naar plannen van architect Jules Coomans (Ieper) van 1923.


Ensemble met architectenwoning Jules Coomans

Colaertplein 1-11, Fochlaan 2 (Ieper)
Huizenrij van twee bouwlagen, in zogenaamd "Vieux-Neuf"-stijl naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1903, deels verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog en vanaf 1922 naar het vooroorlogse uitzicht heropgebouwd.


Gemeentehuis van Elverdinge

Bollemeersstraat 2 (Ieper)
Heropgebouwd naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper). Dubbelhuis van twee bouwlagen en van vijf traveeën onder kort overstekend en licht gebogen zadeldak, voorzien van kleine houten dakkapellen en centrale dakruiter bekroond door peerspits. Bronzen gedenkplaat van Aloïs De Beule en gegoten door Vindevogel, ter herinnering aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.


Gemeentehuis van Oostvleteren

Kasteelstraat 35A (Vleteren)
Hoekhuis bij de Spaarwegel. Eclectisch trapgevel van drie traveeën en een hoektorentravee en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien). Naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper). Gedateerd door middel van gevelstenen in de geveltop "Jaar 1902". Verankerde gele baksteenbouw.


Gemeentehuis van Westouter

Sulferbergstraat 9 (Heuvelland)
Voormalig gemeentehuis, zie arduinen gevelsteen, naar ontwerp van architect J. Coomans van 1930-1931. Gele bakstenen constructie van twee bouwlagen onder links afgewolfd zadeldak, op L-vormige plattegrond.


Gemeenteschool

Sint-Niklaasstraat 10-32 (Ieper)
Voormalige gemeenteschool voor meisjes, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1923. Geel bakstenen hoekcomplex op arduinen sokkel, onder zadeldak, in eclectische stijl.


Gerechtshof

Grote Markt 1 (Ieper)
Rechtbank van Eerste Aanleg vanaf 1841 tot de Eerste Wereldoorlog gevestigd in het voormalig bisschoppelijk paleis ter hoogte van het huidige Koningin Astridpark.


Groot Vleeshuis

Neermarkt 8-9 (Ieper)
Vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog en nadien in zijn "oorspronkelijke toestand" hersteld naar ontwerp van architect Jules Coomans, zie bewaarde plans en bestek van 1923.


Herberg In 't Klein Stadhuis

Grote Markt 32 (Ieper)
In 1924, grosso modo identieke reconstructie naar ontwerp van architect A. Leclercq (Ieper) gebaseerd op een plan van 1922, uitgevoerd door Van Hove, één der medewerkers van Jules Coomans, blijkbaar aan de hand van vooroorlogse documenten.


Herberg In de Trompet

Grote Markt 28 (Ieper)
Grosso modo reconstructie van herberg in lokale renaissancestijl van 1620, volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Herenhuis

Kauwekijnstraat 5 (Ieper)
Herenhuis naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1924.


Hoekhuis

Grote Markt 16 (Ieper)
Vrij laat heropgebouwd pand omwille van het erg smalle bouwperceel als gevolg van een verbreding van de Diksmuidsestraat en aanvankelijk voorgesteld als vestigingsplaats van de stadsbibliotheek met houten gevel naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper).


Huis Biebuyck

Diksmuidestraat 48 (Ieper)
Burgerhuis met, vermoedelijk onder leiding van architect Jules Coomans (Ieper), getrouw aan het vooroorlogse uitzicht herstelde trapgevel, een mooi voorbeeld van laat-gotische baksteenarchitectuur door middel van muurankers gedateerd 1544; volgens een foto van juli 1919 was voornamelijk de geveltop zwaar beschadigd geworden.


Huis Roland Deplancke van 1924

Zonnebeekseweg 2 (Ieper)
Huis naar verluidt, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper), gedateerd 1924 door middel van gevelstenen.


Kapucijnenklooster en parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Middelares

Capucienenstraat 48 (Ieper)
Deels ommuurd complex van gebouwen naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper), 1923, met langwerpige noordelijke kloostervleugel via rechte kloostergang verbonden met de kerk ten zuiden; voor- en binnentuinen.


Karmelietenklooster

Patersstraat 5-9 (Ieper)
Gebouwencomplex naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1922; omvat van noord naar zuid: de kloosterkerk, aansluitende kloostervleugel met pand rondom binnentuin, en ommuurde omlopende tuin uitkomend op de Seminariestraat en de Vismarkt. Georiënteerd, eclectisch kerkgebouw met overwegend neobyzantijnse en neoromaanse stijlinvloeden..


Kasteeldomein de Coninck de Merckem

Westbroekstraat 1 (Houthulst)
"Kasteel de Coninck de Merckem" met omliggend kasteelpark. Kasteel heropgebouwd in de jaren 1920 naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper). In het kasteelpark bevindt zich onder meer een Duitse observatiepost uit de Eerste Wereldoorlog,


Kasteeldomein van Elverdinge

Bollemeersstraat 21A-C, Vlamertingestraat 83, 83A (Ieper)
Kasteel, gelegen in de dorpskom, ten noordoosten van de kerk, midden prachtig beboomd park met grote vijver en paden met grind. Ten zuidoosten, lange toegangsdreef, de Warande genaamd, afgezoomd met populieren, uitlopend op de Sint-Livinusstraat; aan straatzijde beveiligd door middel van gietijzeren toegangshek met voluten. Eclectisch kasteel, met neorenaissancistische inslag. Gebouw met rechthoekige plattegrond van tien traveeën en twee bouwlagen en verhoogde begane grond. Ten noordoosten, aanhorigheden, met neorococo-inslag.


Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen

Jozef De Bomstraat 11 (Antwerpen)
Voormalige Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen, opgericht door Marie Elisabeth Belpaire. Complex in neogotische en neo-Vlaamserenaissance-stijl, naar ontwerp van Jules Coomans, stadsarchitect van Ieper, uit 1905-1906.


Klooster der zusters apostolinnen met schooltje

Bollemeersstraat 14 (Ieper)
Klooster der zusters apostolinnen met achterliggend schooltje, naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper). Klein voortuintje afgezet door middel van laag bakstenen muurtje.


Klooster Zusters Maria

Moenaardestraat 12 (Poperinge)
Klooster van de zusters van Maria met achterliggende geplaveide speelplaats met schooltje en kapel, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Kloosterkapel van de arme claren

de Stuersstraat 21 (Ieper)
Kloosterkapel van de arme klaren naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1920, tevens ontwerper van het vooroorlogse kloostercomplex daterend van 1900.


Kloosterpoort

Vandenpeereboomplein (Ieper)
Voormalige toegangspoort tot het domein van de Sint-Maartensproosdij. Classicistische poort van circa 1780 naar ontwerp van architect J.B. Goossens. Naar het vooroorlogs uitzicht hersteld in 1938 naar plannen van architect Jules Coomans en recent gerestaureerd door architect Walter Barthier.


Magazijn

Kauwekijnstraat 8 (Ieper)
Stadsmagazijn volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat, Geldmuntstraat, Hallestraat, Hoogstraat, Kleine Sint-Amandsstraat, Kuipersstraat, Mallebergplaats, Markt, Oude Burg, Philipstockstraat, Rozemarijnstraat, Sint-Amandsstraat, Sint-Jakobsstraat, Steenstraat, Vlamingstraat, Wollestraat (Brugge)
Het stadsgezicht van de Markt en de Burg met omgeving omvat belangrijke historische pleinen en straten die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de stad Brugge.


Neogotisch administratiegebouw

Markt 1 (Brugge)
Neogotisch hoekpand naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1908 en opgetrokken in 1910-1914. Bijhorende conciërgerie naar ontwerp van architect Edward Schelstraete (Brugge) van 1925 met integratie van arduinen klokgevel van 1732 afkomstig van de Markt, zie Philipstockstraat nummer 2.


Neogotische eenheidsbebouwing van handelshuis en Hotel Regina

Grote Markt 43-45 (Ieper)
Neogotische eenheidsbebouwing met handelshuis en hotel zogenaamd "Regina" zie opschrift, op de hoek bij de Rijselsestraat, volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van circa 1921; neemt de plaats in van drie vooroorlogse panden.


Onderwijzerswoning 't Zonneoogje en gemeenteschool

Zuidschote-Dorp 15-17 (Ieper)
Voormalige onderwijzerswoning horend bij de aanpalende vroegere gemeenteschool; eenheidsontwerp naar ontwerp van architect Jules Coomans, van 1923.


Oogkliniek en neus-, oor- en keelkliniek met bijgebouwen

Mariastraat 44, 36A (Brugge)
Het complex omvat aan de Mariastraat een straatvleugel opgetrokken in 1913 als oogkliniek, waarin een viertal 16de-eeuwse huizen gedeeltelijk werden geïntegreerd met daarachter een tuinvleugel, naar ontwerp van Jules Coomans. De huizen werden al vanaf de vroege 19de eeuw gebruikt als kraamkliniek bij het Sint-Janshospitaal. Rechts ervan uitbreiding van het hospitaal met een neus-, oor- en keelkliniek, een 'Kunstige Herstelling' in neo-Brugse stijl van 1930 naar ontwerp van architecten Antoine Dugardyn, Firmin Koentges en Luc Viérin. Op de hoek van de Heilige-Geeststraat en Goezeputstraat bevinden zich vijf diephuizen met trapgevels, opklimmend tot de 17de eeuw. Aan de Goezeputstraat bevinden zich twee diephuizen met tuitgevels respectievelijk teruggaand tot de 17de eeuw en tot circa 1500.


Oorlogsgedenkteken en gedenkplaten

Grote Markt (Poperinge)
Het standbeeld ter herinnering aan de militaire en burgerlijke doden van Poperinge uit de Eerste Wereldoorlog staat op de Grote Markt van Poperinge, naast huisnummer 8. Aan de zijgevel van dit huis hangen vier gedenkplaten die bij het standbeeld horen. Het standbeeld is het werk van beeldhouwer F. Gysen en wederopbouwarchitect J. Coomans en werd onthuld in 1926.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Voormezele-Dorp 1 (Ieper)
Georiënteerde kerk, gelegen in straatbocht. Heropgebouwd naar ontwerp van architect J. Coomans van 1923, ter vervanging van de in 1914 verwoeste kerk. Omringend kerkhof onder meer met indrukwekkend grafmonument van de familie de Geus nabij zuidelijke transeptgevel, deels afgezet met muur. Op het kerkhof, ten oosten van de kerk: hardstenen gedenksteen voor militaire en burgerlijke doden.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Casselstraat (Poperinge)
Gotische, bakstenen hallenkerk met rijzige westtoren die het stadsbeeld domineert. De kerk dateert uit het einde van de 13de en de 14de eeuw, en sluit door het bouwmateriaal, het kerkschema, en de architectonische versieringen aan bij de typische baksteengotiek van de kuststreek. Ze is gelegen aan de zuidoostelijke zijde van het oude diverticulum Cassel-Aardenburg.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt 80 (Heuvelland)
Parochiekerk, gelegen aan de oostzijde van de Markt; ten westen geplaveid toegangspad, afgezet door middel van linden. Na de verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog: grosso modo identieke reconstructie van de vooroorlogse, laatgotische hallenkerk met kruisingstoren, naar ontwerp van architect J. Viérin van 1922-1923; bewaarde, oudere muurpartijen in west- en zuidgevel.


Parochiekerk Sint-Bertinus

Garenstraat (Poperinge)
Laatgotische, bakstenen hallenkerk met zware westtoren, grosso modo daterend uit het tweede en derde kwart van de 15de eeuw. De kerk is gebouwd in baksteengotiek van de kuststreek, hiernaar verwijzen het bouwmateriaal, het kerkschema, en de architectonische versieringen. Het gaat om de oudste parochiekerk gelegen in de stadskern.


Parochiekerk Sint-Brixius

St.-Brixiusplein (Wielsbeke)
Overwegend neogotische parochiekerk die een veelheid aan opeenvolgende bouwfasen en -stijlen in zich draagt, met onder meer vroeggotische toren en westgevel, eind 17de-eeuwse noordbeuk en neogotische 19de-eeuwse zuidbeuk en aanpassingen.


Parochiekerk Sint-Eligius

Van Helmontstraat 23 (Antwerpen)
Neogotische, driebeukige kruisbasiliek met toren op de hoek van Van Helmontstraat, Familiestraat en Onderwijsstraat, opgetrokken in 1903-1905, naar een ontwerp door de architect Jules Coomans.


Parochiekerk Sint-Eligius

Sulferbergstraat 1A (Heuvelland)
Dorpskerk met omringend kerkhof onder meer met Britse militaire begraafplaats Westouter British Cemetery en afgezet met bakstenen muurtje en gietijzeren hekken aan straatzijden; voorts taxushaag. Kerkpad beschaduwd door linden. Arduinen oorlogsgedenkteken in de bocht. Westelijk georiënteerde, driebeukige hallenkerk met oosttoren, na gedeeltelijke vernieling tijdens de Eerste Wereldoorlog, deels op oude grondvesten, herbouwd met toevoeging van doopkapel en sacristie en verlenging van koor naar ontwerp van architect J. Coomans van 1921.


Parochiekerk Sint-Jacob

Gezelleplein 45A (Ieper)
Ontstaan van de parochie te situeren in de eerste helft van de 12de eeuw. In de loop van de 14de eeuw, oprichting van een vervangende gotische hallenkerk, Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de kerk totaal vernield, op de onderbouw na; hierin komen nog diverse natuursteensoorten voor, onder meer ijzerzandsteen in delen van sokkel van de noordgevel. 1923 en volgende plans voor precieze reconstructie onder leiding van architect Jules Coomans.


Parochiekerk Sint-Jan

Sint-Janskruisstraat 21 (Poperinge)
Georiënteerde gotische kerk uit het midden van de 14de eeuw, gelegen aan de oostelijke zijde van het oude diverticulum Cassel-Aardenburg. De oudste vermelding dateert van 1290. Het bouwschema wijkt enigszins af van de andere Poperingse gotische kerken, maar het bouwmateriaal en de architectonische versieringen zijn echter hetzelfde. In de 19de en 20ste eeuw gebeurden uitbreidingen en herstellingswerken.


Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

Sint-Jansplein (Kortrijk)
De Sint-Jan-de-Doperkerk wordt beschouwd als de belangrijkste Kortrijkse neogotische kerk. Het is tevens een meesterwerk van de late of Sint-Lucasneogotiek in Vlaanderen en werd ontworpen door J. Coomans (1871-1937). Ze wordt ontworpen voor een stadsuitbreiding die door architect L. De Geyne geconcipieerd wordt rond 1900. De bevolkingstoename circa 1900 noodzaakt een stadsuitbreiding en het oprichten van een nieuwe parochie (1906). De kerk krijgt een centrale ligging binnen deze stadsuitbreiding; hierdoor wordt het monumentale karakter beklemtoond.


Parochiekerk Sint-Juliaan

Brugseweg (Langemark-Poelkapelle)
Georiënteerd bedehuis met achterliggend kerkhof, middenin omhaagde grasperken; westzijde en gekasseid kerkpad afgeboord met acacia's. Driebeukige neogotische hallenkerk naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1921.


Parochiekerk Sint-Leonardus

Zuidschote-Dorp 17A (Ieper)
Georiënteerd bedehuis, centraal in de straatbocht gelegen, midden een omhaagd kerkhof - onder meer Engelse graven van Commonwealth 1939-1945 - met linden aan zuidkant; omlopend geasfalteerd kerkpad.


Parochiekerk Sint-Maarten en bijhorend klooster

Vandenpeereboomplein 59 (Ieper)
Volgens overleveringen teruggaand op de eerste Onze-Lieve-Vrouwe- of Sint-Andrieskapel op deze plaats, vanaf 1012 toegewijd aan Sint-Maarten. In de loop van de 13de en 14de eeuw verkreeg zij een gotisch uitzicht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte de kerk volledig vernield. Reeds in 1922 startte de Ieperse stadsarchitect Jules Coomans met de wederopbouw van de kerk. Het interieur van de kerk heeft een heel correcte reconstructie gekend. Enkel de dekenkapel werd niet opnieuw opgebouwd. De kerk werd uiteindelijk op 15 juli 1930 ingewijd, met een torenspits van 100 meter. In de kerk refereren heel wat elementen en gedenktekens naar de Eerste Wereldoorlog.


Parochiekerk Sint-Margaretha

Geluveldplaats (Zonnebeke)
Georiënteerd bedehuis te midden van grastuin ter hoogte van het vroegere kerkhof, aan de noordzijde dubbele rij Japanse kerselaars en haag. Kerk in 1924 heropgebouwd in de trant van het vooroorlogse naar ontwerp van architect J. Coomans. Ten zuiden van de kerk, arduinen grafsteen van 1900, en dito oorlogsgedenkteken met bronzen buste van Koning Albert ter nagedachtenis van de militaire slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Ten noordoosten, omhaagd kerkhof op grond van het kasteeldomein .


Parochiekerk Sint-Medardus

Kerkplein 1 (Heuvelland)
Hoog gelegen kerk ten noorden van de Markt; omringende beboomde grastuin, deels ommuurd, deels omhaagd. Eclectisch bedehuis met basilicale opstand gesigneerd in neut van het portaal: "H. en M. Leborgne Architectes Charleroi 1925". De plannen ontworpen door architect J. Coomans werden niet uitgevoerd. Wederopbouw wijkt sterk af van de vooroorlogse laatgotische tweebeukige hallenkerk met westtoren.


Parochiekerk Sint-Michiel

Katspel 4 (Ieper)
Gelegen midden een laag ommuurd en met berken afgezoomd kerkhof onder meer met Britse militaire begraafplaats. De laatgotische hallenkerk, waarschijnlijk teruggaand op romaans bedehuis, afgebrand in de Geuzentijd, werd in 1624 heropgebouwd; opnieuw verwoest in 1648 en hersteld in 1682. Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd naar ontwerp van architect J. Coomans in 1925; nagenoeg identieke reconstructie.


Parochiekerk Sint-Petrus

Noordstraat 1A (Lo-Reninge)
Laatgotische hallenkerk met 13de-eeuws koor, die tot 1797 zowel dienst deed als augustijner abdijkerk van de Sint-Pietersabdij en als parochiekerk. De kerk werd in de Eerste Wereldoorlog grotendeels verwoest, en omstreeks 1919-1924 wederopgebouwd onder leiding van architect J. Coomans, grotendeels naar vooroorlogs model. De plattegrond ontvouwt: hallenkerk met driebeukig schip van vier traveeën; licht uitspringend transept met armen van één travee en rechte sluiting; in oksel van noordelijke transeptarm kleine vierkante traptoren; vieringtoren; zijkoren en hoofdkoor met rechte sluiting; in noordoostelijke hoek sacristie van twee traveeën. Verankerde gele baksteenbouw, met ijzerzandsteen, rode baksteen en kalkzandsteen bij de vroegere fases.


Parochiekerk Sint-Petrus en -Paulus

d'Ennetièresplein 1A (Ieper)
Parochiekerk, gelegen middenin begraasd plein, met omlopend bakstenen pad, waarlangs de Heilige Livinusommegang met zeven statiën, ingericht rondom het kerkhof in 1890. In oorsprong romaans bedehuis, uitgebreid tot een laatgotische hallenkerk met pseudo-transept. Wederopbouw naar ontwerp van Jules Coomans in 1925. Nagenoeg identieke reconstructie, echter inkorting van de beuken met één travee.


Parochiekerk Sint-Pieter

Rijselstraat 87 (Ieper)
Parochiekerk, heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog volgens plannen voor ruwbouw naar ontwerp van Jules Coomans naar model van de gerestaureerde vooroorlogse toestand met integratie van gespaard gebleven muren en partijen, voornamelijk in het westblok.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie

Voormezele-Dorp 27 (Ieper)
Voormalige pastorie, naar ontwerp van architect J. Coomans van 1922. Burgerhuis met voortuintje, afgezet door middel van laag bakstenen muurtje onder ezelsrug.


Pastorie Sint-Leonardusparochie met tuin

Zuidschote-Dorp 13 (Ieper)
Pastorie, midden omhaagde tuin, gelegen in bocht van Zuidschote-Dorp, ten zuidoosten van de kerk. Neogotisch huis van circa drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak naar ontwerp van architect Jules Coomans uit het begin van jaren 1920.


Pastorie van de Sint-Juliaanparochie

Brugseweg 40 (Langemark-Poelkapelle)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met overstekende dakrand op houten modillons, naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1922. Houten dakkapellen onder afgewolfd, overkragend zadeldak op consooltjes.


Psychiatrisch Centrum Heilig Hart en directeurswoning

Poperingseweg 14-16 (Ieper)
In 1901 opgetrokken naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper). Na de Eerste Wereldoorlog herbouwd naar ontwerp van dezelfde architect. Wederopbouwarchitectuur naar neogotisch patroon.


Psychiatrisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw

Koning Albert I-laan 8 (Brugge)
In 1842 richt kanunnik Petrus Maes (1806-1877) in Brugge, Kortenberg, Kortrijk en Ieper de congregatie van de zusters van de Bermhertigheid Jesu op met als doel "zich te wijden aan de zorg van geesteszieken". In Brugge zijn deze zusters verbonden aan de krankzinnigeninrichting Sint-Juliaan in de Boeveriestraat.


Psychiatrische kliniek Sint-Alexius

Grimbergsesteenweg 40 (Grimbergen)
Kliniek naar ontwerp van architect Jules Coomans, opgetrokken tussen 1906 en 1909 in een eclectische stijl met reminiscenties aan de traditionele stijl.


Rechtbank van Koophandel - Jeugdrechtbank - Vredegerecht

Grote Markt 10 (Ieper)
Gebouw op historiserende wijze gereconstrueerd naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1921, die reeds in 1916 een restauratievoorstel had uitgewerkt. Tijdelijke stadhuisfunctie.


Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed, en Criminele Griffie

Burg 13-14 (Brugge)
Gebouwencomplex gelegen in de zuidwesthoek van de Burg. Aan de zuidzijde, de dubbelkapel met beneden de Sint-Basiliuskapel en erboven de basiliek van het Heilig Bloed met de aansluitende Heilige-Kruiskapel ten zuiden; aan de westzijde, het haaks aansluitende eenheidsconcept met het trappenhuis van de basiliek links en de Criminele Griffie rechts; achter laatst genoemde, het museum en de conciërgerie uitziend op de Reie.


Sint-Janshospitaal - Middeleeuwse ziekenzalen

Mariastraat 44 (Brugge)
Drie parallelle hallenzalen in romaanse en gotische stijl, opklimmend tot de 13de eeuw, ten zuiden palend aan de Reie. Opgetrokken uit veld-, tuf- en baksteen, gebruik van Doornikse steen voor zuilen, scheibogen, lijstwerk, bolkozijnen en van Euvillesteen voor de restauraties. De zalen omvatten eveneens een kerk, Sint-Corneliuskapel en romaanse toren.


Sint-Jozefsinstituut

Meenseweg 29-33 (Ieper)
Bejaardentehuis van de zusters van Sint-Jozef met bijhorende school rechts; alleenstaande directeurswoning links (nummer 29).


Sint-Lucasinstituut

Alexianenplein 1-2, Ingelandgat 36 (Gent)
Voormalig klooster van de zusters cisterciënzers van Oost-Eecloo, voormalige jezuïetenresidentie vanaf 1833, huidig Sint-Lucasinstituut. Van het oude klooster van Oost-Eecloo bleven nog enkele 17de-eeuwse restanten behouden. Tussen 1840-1844 werd een neobarokke kerk opgetrokken naar ontwerp van pater Herman Meganck, met voorgevel in de Posteernestraat. In functie van het Sint-Lucasinstituut kwamen in het laatste kwart van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw nieuwe gebouwen tot stand volgens een neogotisch totaalconcept.


Sint-Victorsinstituut

Brusselsesteenweg 20, Pastoor Bolsstraat 15 (Beersel)
Beeldbepalend schoolcomplex in het centrum van Alsemberg dat zich uitstrekt tussen de Pastoor Bolsstraat, de Brusselsesteenweg en de Witteweg. Het straatbeeld aan de Pastoor Bolsstraat wordt gedomineerd door het neogotische broederklooster en aan de Brusselsesteenweg door twee schoolvleugels.


Site met duiventoren van Sint-Pietersabdij

Noordstraat (Lo-Reninge)
Duiventoren van 1710, zie metselaarstekens in witte baksteen, behorend tot de abdijhoeve van de voormalige Sint-Pietersabdij. Achthoekige duiventoren in gele baksteen van drie bouwlagen onder met leien beklede torenhelm. Ten oosten van de duiventoren, achterin gelegen sterk verbouwd voormalig hoevebestanddeel van de abdij.


Stadhuis van Poperinge

Grote Markt 1 (Poperinge)
Stadhuis uit 1912, opgetrokken op de plaats van het gesloopte 'Groot Sint-Joris' uit de 18de eeuw. Neogotisch eenheidsontwerp van architect J. Coomans uit Ieper, bestaande uit een stadhuis met slank belfort en postgebouw. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de site gebruikt voor de opsluiting en executie van militairen.


Stadsschouwburg

Vandenpeereboomplein 57 (Ieper)
Opgetrokken in een eclectische bouwtrant gedomineerd door neogotische en neorenaissancistische stijlelementen, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1931.


Stadswoning

Grote Markt 18 (Ieper)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Stadswoning

Patersstraat 3 (Ieper)
Naar verluidt, oorspronkelijk de woning van de "stoelgeldomhaalster" van de aanpalende karmelietenkerk en eveneens naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1922.


Stadswoning

Rijselstraat 84 (Ieper)
Maakt deel uit van de voorts neogotische eenheidsbebouwing nummer 82, 84, 86 naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1921.


Stadswoning Het Houten Huis

Rijselstraat 204 (Ieper)
Voor de Eerste Wereldoorlog, de laatste exponent van de Ieperse middeleeuwse houtarchitectuur, daterend uit het eerste kwart van de 16de eeuw.


Stadswoning ontworpen door J. Coomans

Elverdingestraat 91 (Ieper)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Behoudens het naar vooroorlogs uitzicht gereconstrueerde Houten huis, de enige gevel geïnspireerd op de lokale houten gevelconstructies naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1923.


Stedelijk oorlogsgedenkteken

Coomansstraat (Ieper)
Stedelijk oorlogsgedenkteken, ontworpen door stadsarchitect Jules Coomans in 1924 en uitgevoerd door beeldhouwer Aloïs De Beule uit Gent tussen 1924 en 1926.


Stedelijke Muziekacademie

D'Hondtstraat 65 (Ieper)
Stedelijke Muziekacademie zie ook opschrift van ijzeren uithangbord, met aanpalende conciërgewoning rechts; naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922. Schoolgebouw met drie vleugels van twee bouwlagen onder leien zadeldaken gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenplaats.


Straatvleugel van de Stedelijke jongens- en meisjesschool

Sint-Niklaasstraat 4-8 (Ieper)
Resterende vleugel van de gemeentelijke jongensschool met bijhorende directeurswoning, heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog naar ontwerp van architect Jules Coomans van 1922-1930. Inspringende langsvleugel met gekasseid voorpleintje, doorgang naar achterliggende koer en links, uitspringende directeurswoning; in oksel, octogonaal torentje van vier geledingen, herbouwd naar vooroorlogs uitzicht.


Technisch Instituut Heilige Familie

de Stuersstraat 32 (Ieper)
Teruggaand op de gelijknamige kloosterschool, gesticht in 1838-1839 onder impuls van E.H. Struye met als doel, wezen en gebrekkige meisjes te huisvesten en te onderwijzen. Neogotisch klooster van dertien traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien), voorzien van houten dakkapellen onder zadeldak met windveer.


Tolhuisje

Vismarkt (Ieper)
Tolkantoor op arduinen platform, afgezet met gietijzeren leuning. Gebouwd naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) en hier in 1899 opgericht; thans, identieke reconstructie, naar ontwerp van dezelfde architect, van 1923.


Twee winkelhuizen

Rijselstraat 23-25 (Ieper)
Eenheidsbebouwing met twee winkelhuizen, naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Vaubantoren en waterzuiveringsstation

Dikkebusvijverdreef (Ieper)
Op noordelijke oever van Dikkebusvijver, zogenaamde Vaubantoren, gebouwd in 1684 als versterking ter verdediging van de Ieperse waterbevoorrading en als sashuis voor de valsluis die de watertoevoer vanuit de vijver van Dikkebus naar Ieper moest regelen. Oprichting van modern pomp- en waterzuiveringsstation naar ontwerp van in Sandron, in 1926, in onmiddellijke nabijheid.


Veldwachterswoning

Bollemeersstraat 8 (Ieper)
Woning van de veldwachter naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper). Laag dubbelhuis van vier traveeën onder leien zadeldak. Gele baksteenbouw boven een gecementeerde plint.


Verkoopstanden

Vismarkt (Ieper)
Verkoopsstallen naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1923, ter vervanging van vooroorlogse "loodsen" op gietijzeren colonetten, zie oude foto circa 1900.


Villa Bodega

Poperingseweg 36-40 (Ieper)
Nieuwe villa (nummer 38) sinds 1977 ter vervanging van het zogenaamde "Rozelaarkasteeltje", samen met nog bestaande bijgebouw (nummer 36) opgetrokken naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper), 1912. Op de puinen van een loods en van een kapel, horend bij hetzelfde kasteel, werd in 1925 een melkerij gebouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar A. Quintard; verbouwd tot portierswoning in 1936 (nummer 40).


Vispoort

Boterstraat (Ieper)
Nagenoeg identieke reconstructie naar het vooroorlogse patroon door architect Jules Coomans (Ieper).


Winkel

Boterstraat 23 (Ieper)
Benaderende reconstructie van de vooroorlogse 18de-eeuwse halsgevel van twee traveeën en twee bouwlagen, door architect Jules Coomans (Ieper).


Winkelhuis

Rijselstraat 9, 9A (Ieper)
Winkelhuis naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922.


Ziekenhuis, klooster en kapel der zwarte zusters

Rijselstraat 85, Wenninckstraat 2 (Ieper)
Klooster der zwarte zusters vanaf de 15de eeuw tot circa 1887, gevestigd aan de oostzijde van de Janseniusstraat; in 1798 betrokken de zusters het verlaten klooster van de ongeschoeide karmelietessen in de De Montstraat, en na de Franse Revolutie vestigden zij zich in 1801 in de Wenninckstraat.


Thema's

Ontwerper van

Boezinge

Bollemeersstraat

Dikkebus

Kauwekijnstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Coomans [online], https://id.erfgoed.net/personen/855 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.