Beschermd monument

Duitse bunker Cheddar Villa

Beschermd monument van 24-06-2013 tot heden
ID: 12780   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12780

Besluiten

Duitse artilleriepost Cheddar Villa
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-2013  ID: 5196

Beschrijving

De bescherming omvat de Duitse artilleriepost Cheddar Villa.Waarden

De Duitse artilleriepost (Eerste Wereldoorlog) 'Cheddar Villa' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Duitse artilleriepost die tussen de Tweede en Derde Slag bij leper is opgetrokken op nauwelijks een halve kilometer van de frontlijn. De artilleriepost is meer bepaald opgetrokken bij een hoeve die op Britse militaire stafkaarten 'Cheddar Villa' wordt genoemd, op Duitse militaire stafkaarten met 'Falscher Hof Vanheule'. Deze hoeve krijgt het tijdens de oorlog bijzonder zwaar te verduren. De Britse militaire begraafplaats 'Seaforth Cemetery, Cheddar Villa' net naast de hoeve getuigt hoofdzakelijk van de zware gevechten tijdens de Tweede Slag bij leper. Ook de verovering en bezetting door de Britse 39ste divisie van de hoeve met bijhorende artilleriepost tijdens de Derde Slag bij leper ging gepaard met heel wat bloedvergieten. Ten gevolge van het Duitse Lente-Offensief zou de hoeve met artilleriepost opnieuw pal op de frontlijn komen te liggen.
Als zijnde een artilleriepost, die opgetrokken is in bestaande bakstenen hoevegebouwen. De sporen van dit vooroorlogs hoevegebouw zijn nog steeds op de constructie duidelijk afleesbaar. Deze bakstenen hoevegebouwen fungeerden blijkbaar als uitstekende camouflage, want de geallieerde tegenpartij had geen weet van het bestaan van de imposante artilleriepost, ondanks het feit dat de hoeve nauwelijks op enkele honderden meters van de frontlijn gelegen was.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde één van de weinige bewaarde Duitse artillerieposten in de leperboog, met bovendien de grootste afmetingen en het meest gesofisticeerde ontwerp. Het betreft een artilleriepost met een schietopening die tot zeven meter verbreedt aan de oorspronkelijke frontzijde, met een brede toegangspoort voor het binnenrijden van het stuk geschut aan de oorspronkelijke 'veilige' achterzijde, en met een observatiepost op het dak die via een mangat te bereiken was. Na de geallieerde verovering van de artilleriepost aan het begin van de Derde Slag bij leper, hakten de nieuwe bezetters een schietopening doorheen de betonnen muur aan noordwestelijke zijde, zodat de militaire post voortaan ook als mitrailleurspost kon gebruikt worden.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een betonnen militaire post uit de Eerste Wereldoorlog, die op pijnlijke wijze getuigt van de noodzaak tot aanpassingswerken aan de betonnen constructie, wanneer de frontsituatie zich wijzigt. Eens veroverd tijdens de Derde Slag bij leper, en de frontzijde ten aanzien van de constructie dus veranderd was, bleek dat een hergebruik van de constructie zonder de nodige aanpassingen fatale gevolgen kon hebben. Toen in de nacht van 7 op 8 augustus een granaat via de brede toegang aan de oorspronkelijke 'veilige achterzijde' (nu frontzijde geworden) in de militaire post viel, zorgde dit voor vele slachtoffers onder de geallieerde manschappen. Er werden in de volgende maanden enkele aanpassingen aan de constructie doorgevoerd, waaronder het uithakken van een mitrailleuropening aan noordelijke zijde.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met onder meer de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse bunker Cheddar Villa

Brugseweg 1 (Langemark-Poelkapelle)
Gelegen op boerderij Brugseweg nummer 1, naast de Britse militaire begraafplaats "Seaforth Cemetery, Cheddar Villa".