Beschermd monument

Duitse bunker Lager Eisenbeton

Beschermd monument van 05-02-2015 tot heden

ID
12782
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12782

Besluiten

Duitse militaire post Eerste Wereldoorlog Lager Eisenbeton
definitieve beschermingsbesluiten: 05-02-2015  ID: 5675

Beschrijving

De bescherming omvat de Duitse militaire post Lager Eisenbeton.Waarden

De Duitse militaire post (W.O. I) 'Lager Eisenbeton' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde een Duitse militaire post, die een belangrijke getuige is van de opbouw van het Duitse verdedigingswerk vóór en de gevechten tijdens de Derde Slag bij leper. Het betreft meer bepaald een militaire post die deel uitmaakte van een versterkte hoeve. die bij de Duitsers gekend was als 'Lager Eisenbeton', bij de Britten als 'Vee Bend'. Bij de hoeve, die achter de Duitse 'Wilhelmstellung' lag, werden heel wat Duitse manschappen gelegerd.
Als zijnde een Duitse militaire post, die getuigt van de bittere gevechten tijdens de Derde Slag bij leper. 'Lager Eisenbeton' of 'Vee Bend' werd uiteindelijk na fel verzet van Duitse troepen door de 'Coldstream Guards' ingenomen op 9 oktober 1917. Na deze verovering is de versterkte hoeve gebruikt als schuilplaats voor de Britse infanterie en als observatiepost voor de Britse artillerie. Dit is geweten dankzij de getuigenis van Patriek Campbell van de '150th Royal Field Artillery'.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een betonnen militaire post die was opgetrokken in bestaande bebouwing. De bewaarde militaire post bestaat in feite uit een versterkte kelder en keldertrap. Bewaarde bakstenen restanten getuigen van deze vooroorlogse hoeve. Vermoedelijk was de post bedoeld als commandopost en fungeerde de opening in het hogere deel van de constructie voor het versturen van lichtsignalen naar de achterliggende troepen.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse bunker Vee Bend

Klerkenstraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
Halfondergrondse betonconstructie, gelegen in weide achter boerderij Klerkenstraat nummer 137, ten zuiden van het gehucht Madonna en op circa 2 kilometer ten noordoosten van Langemark gelegen.