Beschermd monument

Kasteeldomein De Lovie: landhuis

Beschermd monument van 03-02-2000 tot heden

ID
12847
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12847

Besluiten

Kasteeldomein de Lovie
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-2000  ID: 3540

Beschrijving

Het landhuis De Lovie, gelegen langs de Krombeekseweg te Poperinge, is beschermd als monument. Andere gebouwen in het park zijn eveneens beschermd als monument, het park is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Kasteel de Lovie is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Als zijnde een voor West-Vlaanderen zeldzaam voorbeeld van een kasteel opgetrokken in italianiserende neo-renaissance stijl;
als zijnde een vrij gaaf bewaard zomerverblijf, opgetrokken in 1856, door de vooraanstaande Poperingenaar, Jules van Merris, voormalig schepen van de stad en liberaal volksvertegenwoordiger, en aldus een getuige van de verfijnde wooncultuur van de aristocratie in de tweede helft van de 19de eeuw;
als zijnde een geslaagd ontwerp van de toonaangevende, West-Vlaamse architect Pierre Nicolas Croquison (Kortrijk 1806-1887).


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein De Lovie

Krombeekseweg 82-84 (Poperinge)
Het kasteel De Lovie werd in 1856 opgetrokken door de vooraanstaande Poperingenaar, Jules van Merris, voormalig schepen van de stad en liberaal volksvertegenwoordiger, naar ontwerp van de West-Vlaamse architect Pierre Nicolas Croquison. Een park, oorspronkelijk aangelegd in landschappelijke stijl, met een tuinpaviljoen, vijver, jagersgrot, ijskelder en prieel omgeeft het kasteel.