Beschermd monument

Herenhuis Mulle de Terschueren

Beschermd monument van 23-12-1986 tot heden
ID: 12908   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12908

Besluiten

Minderbroederklooster en kerk, herenhuis en herenhuis Mulle de Terschueren met park
definitieve beschermingsbesluiten: 23-12-1986  ID: 2234

Beschrijving

Het herenhuis Mulle de Terschueren, gelegen langs de Ieperstraat te Tielt, is beschermd als monument. Het achterliggende park is beschermd als dorpsgezicht. De stal met het washuis werd beschermd als monument bij ministerieel besluit van 8 juni 1998.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bracht een advies uit waarbij de artistieke waarde van het herenhuis Mulle de Terschueren als volgt werd gemotiveerd: als herenhuis in laatclassicistische stijl met vermeldenswaardig interieur (traphal, salons).

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000525, Monumenten en stadsgezichten in Tielt, advies KCML (1986).


Waarden

Het herenhuis Mulle de Terschueren is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herenhuis Mulle de Terschueren met park

Ieperstraat 42, 44, 46, 48 (Tielt)
Het imposant laatclassicistisch herenhuis met empirekenmerken werd gebouwd in 1824 voor Emile-Pierre Mulle de Terschueren met onder meer een koetshuis, dienstgebouwen en een grote achterliggende lusttuin. In de jaren 1970 werd de tuin, los van het herenhuis, opengesteld als stadspark.