Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Herenhuis Mulle de Terschueren: park

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-12-1986 tot heden

ID: 12909   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12909

Besluiten

Minderbroederklooster en kerk, herenhuis en herenhuis Mulle de Terschueren met park
definitieve beschermingsbesluiten: 23-12-1986  ID: 2234

Beschrijving

Het achterliggende park bij het herenhuis Mulle de Terschueren, gelegen langs de Ieperstraat te Tielt, is beschermd als dorpsgezicht. Het als monument beschermde herenhuis maakt geen deel uit van het dorpsgezicht, de stal met het washuis behoort hier wel toe.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bracht een advies uit waarbij de artistieke waarde van het park bij het herenhuis Mulle de Terschueren met vijver en waardevolle bomen als volgt werd gemotiveerd: omwille van hun verbondenheid met het respectievelijke monument.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000525, Monumenten en stadsgezichten in Tielt, advies KCML (1986).


Waarden

Het park gelegen achter het huis Mulle de Terschueren is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herenhuis Mulle de Terschueren met park

Ieperstraat 42-48 (Tielt)
Het imposant laatclassicistisch herenhuis met empirekenmerken werd gebouwd in 1824 voor Emile-Pierre Mulle de Terschueren met onder meer een koetshuis, dienstgebouwen en een grote achterliggende lusttuin. In de jaren 1970 werd de tuin, los van het herenhuis, opengesteld als stadspark.