Beschermd monument

Sint-Hubertuskapel

Beschermd monument van 16-04-2004 tot heden

ID: 12964   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12964

Besluiten

Gebouwen in Sint-Pieters
definitieve beschermingsbesluiten: 16-04-2004  ID: 4216

Beschrijving

De Sint-Hubertuskapel is beschermd als monument.Waarden

De zogenaamde Sint-Hubertuskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaarde en uitzonderlijke veldkapel, opgetrokken in art decostijl, van 1932 naar ontwerp van architect L. Viérin.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een beeldbepalende kapel op de hoek van de Sint-Pietersmolenstraat. Het betreft een getuige van volksdevotie. Deze veldkapel behoort tot het kwetsbare, kleine culturele erfgoed. Het is een tastbare uiting van de christelijke geloofsovertuiging en aldus ontegensprekelijk verbonden met onze Vlaamse cultuurhistorische traditie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Hubertuskapel

Oostendse Steenweg zonder nummer (Brugge)
* Oostendse Steenweg nr. 192. Sint-Hubertuskapel gelegen op de hoek van de Sint-Pietersmolenstraat. Beschermd als monument bij M.B. van 16/04/2004. De heroprichting van de Sint-Hubertuskapel is een realisatie van de pastoor Ernest Verstraete in 1932. De oorspronkelijke Sint-Hubertuskapel was in de geuzentijd op het einde van de 16de eeuw verdwenen. De bouw van de nieuwe kapel was allesbe