Watermolen Celismolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-07-1994 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Hoegaarden
Deelgemeente Hoegaarden
Straat Klein Overlaar
Locatie Klein Overlaar 75 (Hoegaarden)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/24041/103.1
  • 4.02/24041/110.1
  • OB001444

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Watermolen Celismolen

Klein Overlaar 75, Hoegaarden (Vlaams-Brabant)

Watermolen op de Grote Gete, al vermeld in 1395. Rond 1400 werd de Kleine Molen vernoemd als Nieuwe Molen. De molen werd rond 1625 herbouwd daar hij in zeer slechte staat was.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de watermolen genaamd Celis en de onmiddellijke omgeving met erf, woonhuis, bijgebouwen en beemden.

In het beschermingsdossier wordt de industrieel-archeologische waarde van de omgeving van de watermolen als volgt gemotiveerd: Als nog functionele en reeds in 1468 vermelde watermolinotoop met erf, woonhuis en bijgebouwen en beemden.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000790, DG: Celismolen en omgeving (S.N., 1991).

Waarden

De watermolen en onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.