Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Celismolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-07-1994 tot heden

ID: 1299   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1299

Besluiten

Watermolen Celismolen met toebehoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-07-1994  ID: 2727

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de watermolen genaamd Celis en de onmiddellijke omgeving met erf, woonhuis, bijgebouwen en beemden.

In het beschermingsdossier wordt de industrieel-archeologische waarde van de omgeving van de watermolen als volgt gemotiveerd: Als nog functionele en reeds in 1468 vermelde watermolinotoop met erf, woonhuis en bijgebouwen en beemden.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000790, DG: Celismolen en omgeving (S.N., 1991).


Waarden

De watermolen en onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Celismolen

Klein Overlaar 75 (Hoegaarden)
Watermolen op de Grote Gete, al vermeld in 1395. Rond 1400 werd de Kleine Molen vernoemd als Nieuwe Molen. De molen werd rond 1625 herbouwd daar hij in zeer slechte staat was.


Is de omvattende bescherming van

Kasseiweg Klein Overlaar

Klein Overlaar (Hoegaarden)
De kasseiweg Klein Overlaar leidt naar de vallei van de Grote Gete en de watermolen Celismolen. De kasseiweg is aangelegd in Tiense kwartsiet in onregelmatig verband en met bolrond profiel. Het wegtracé was reeds eind 19de eeuw verhard in functie van een goede toegankelijkheid van en naar de watermolen.