Beschermd monument

Munster War Memorial

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden
ID: 13017   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13017

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4638

Beschrijving

Het oorlogsgedenkteken Munster War Memorial te Ieper is beschermd als monument.Waarden

Het Munster War Memorial is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

artistieke en historische in casu architectuurhistorische waarde: Gedenkteken bestaande uit een Keltisch kruis, getooid met bijzonder fijn vlechtwerk, waardoor het een grote artistieke waarde genereert. Ook de locatie van het gedenkteken, namelijk in de schaduw van de Ieperse Sint-Maartenskerk, draagt bij tot de artistieke waarde van dit gedenkteken, dat werd gerealiseerd door J.A. O'Connell uit Cork en A. Cremer uit Ieper. Het Keltische kruis is een uitheems element, dat onder meer toegepast wordt op gedenktekens van Ierse of Schotse makelij.

historische waarde

artistieke en historische in casu architectuurhistorische waarde: Gedenkteken bestaande uit een Keltisch kruis, getooid met bijzonder fijn vlechtwerk, waardoor het een grote artistieke waarde genereert. Ook de locatie van het gedenkteken, namelijk in de schaduw van de Ieperse Sint-Maartenskerk, draagt bij tot de artistieke waarde van dit gedenkteken, dat werd gerealiseerd door J.A. O'Connell uit Cork en A. Cremer uit Ieper. Het Keltische kruis is een uitheems element, dat onder meer toegepast wordt op gedenktekens van Ierse of Schotse makelij.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Munster War Memorial

Janseniusstraat zonder nummer (Ieper)
Dit gedenkteken herdenkt de omgekomen Ieren uit de provincie Munster. Het werd onthuld op 7 juli 1924.