Beschermd monument

Gedenkteken voor de Gebroeders Van Raemdonck en Amé Fiévez

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden

ID
13029
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13029

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4638

Beschrijving

Het gedenkteken voor de Gebroeders Van Raemdonck en Amé Fiévez is beschermd als monument. De bescherming omvat het monument met zijn onmiddellijke omgeving en het toegangspad vanaf het Ieperleekanaal.Waarden

Het gedenkteken voor de Gebroeders Van Raemdonck & Fiévez is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: Gedenkteken ter herinnering aan de broers Van Raemdonck en de Waalse korporaal Fiévez, die er in de omgeving in maart 1917 het leven lieten. Volgens de Vlaamsgezinde traditie zijn beide broers in mekaars armen gestorven, als ultiem teken van broederliefde. Ze groeiden uit tot IJzersymbolen, symbolisch belangrijke figuren binnen de Vlaamse Beweging. De tweede IJzerbedevaart van 1921 trok naar deze plek, waar ze toen nog begraven lagen.

artistieke waarde

historische in casu architectuurhistorische en artistieke waarde: Gedenkteken uit 1933, met duidelijke kenmerken van de art deco, naar ontwerp van kunstschilder Karel De Bondt uit de Leiestreek, die ook de toegangsdeur tot de (later gedynamiteerde) crypte van de IJzertoren ontworpen had. In het gedenkteken zitten heel wat symbolische elementen vervat, waaronder het gebruik van restanten van de Duitse stelling bij het Stampkot, het doelwit van de nachtelijke aanval waarbij beide broers en Fiévez om het leven kwamen. De twee grote kruisen raken elkaars armen en symboliseren de broederliefde tussen Frans en Edward Van Raemdonck.

historische waarde

historische in casu architectuurhistorische en artistieke waarde: Gedenkteken uit 1933, met duidelijke kenmerken van de art deco, naar ontwerp van kunstschilder Karel De Bondt uit de Leiestreek, die ook de toegangsdeur tot de (later gedynamiteerde) crypte van de IJzertoren ontworpen had. In het gedenkteken zitten heel wat symbolische elementen vervat, waaronder het gebruik van restanten van de Duitse stelling bij het Stampkot, het doelwit van de nachtelijke aanval waarbij beide broers en Fiévez om het leven kwamen. De twee grote kruisen raken elkaars armen en symboliseren de broederliefde tussen Frans en Edward Van Raemdonck.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenkteken voor de Gebroeders Van Raemdonck en Amé Fiévez

Van Raemdonckstraat zonder nummer (Ieper)
Dit gedenkteken werd onder meer opgetrokken met betonnen brokstukken afkomstig van het Duitse steunpunt "Stampkot". De twee grote kruisen raken elkaars armen en symboliseren de gebroeders Van Raemdonck.