Beschermd monument

Canadees gedenkteken The Brooding Soldier

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden
ID: 13179   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13179

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4635

Beschrijving

Het Canadees gedenkteken The Brooding Soldier is beschermd als monument. De bescherming omvat het natuurstenen gedenkteken en het gehele perceel waarop het zich bevindt, met inbegrip van de verhardingen, toegangstrappen en groenaanleg.Waarden

Het Canadese gedenkteken The Brooding Soldier is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

artistieke, in casu artistiek-landschappelijke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Indrukwekkend doch sereen gedenkteken naar ontwerp van Frederick C. Clemeshaw. Het gedenkteken bestaat uit een naar boven toe versmallende zuil uit witte granieten blokken, die bovenaan eindigt in de buste van een Canadese soldaat, met gebogen hoofd, de handen gevouwen over een naar beneden gericht geweer. Deze houding, 'Rest on your arms reversed', is de traditionele militaire groet aan de doden en verhoogt in aanzienlijke mate het serene karakter van het gedenkteken.
Het reusachtige beeld staat opgesteld in een park dat oorspronkelijk aangelegd was met aarde en planten, die uit Canada waren ingevoerd. De vorm van de struiken verwijst naar obussen en granaattrechters.

historische waarde

artistieke, in casu artistiek-landschappelijke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Indrukwekkend doch sereen gedenkteken naar ontwerp van Frederick C. Clemeshaw. Het gedenkteken bestaat uit een naar boven toe versmallende zuil uit witte granieten blokken, die bovenaan eindigt in de buste van een Canadese soldaat, met gebogen hoofd, de handen gevouwen over een naar beneden gericht geweer. Deze houding, 'Rest on your arms reversed', is de traditionele militaire groet aan de doden en verhoogt in aanzienlijke mate het serene karakter van het gedenkteken.
Het reusachtige beeld staat opgesteld in een park dat oorspronkelijk aangelegd was met aarde en planten, die uit Canada waren ingevoerd. De vorm van de struiken verwijst naar obussen en granaattrechters.

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: The Brooding Soldier herinnert aan de rol en de verliezen van de Canadezen tijdens de gevechten volgend op de Duitse gasaanval van 22 april 1915. De oriëntatiepijlen verwijzen naar plaatsen die een bijzondere betekenis hadden tijdens de Tweede Slag bij Ieper.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Canadees gedenkteken The Brooding Soldier

Brugseweg zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
Op het kruispunt met Zonnebekestraat, Canadees gedenkteken, gesigneerd en gedateerd F.C. Clemeshaw - 1921, op de grond rechts van monument. Het is één van de mooiste oorlogsmonumenten, tevens het enige gedenkteken uit het Britse Gemene Best in Vlaanderen voor die periode.