Beschermd monument

Gedenkteken voor 34th Division met bunker

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden
ID: 13193   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13193

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4635

Beschrijving

Het gedenkteken voor de Britse '34th Division' met nabijgelegen Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument. De bescherming omvat het natuurstenen gedenkteken, de bunker en het perceel waarop de beide zijn gelegen. De natuurstenen toegangszuilen en de haag die het perceel gedeeltelijk omringt zijn eveneens in de bescherming als monument opgenomen.Waarden

Het gedenkteken voor de '34th Division' met Duitse bunker is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: Site bestaande uit een gedenkteken en een Duitse mitrailleurspost, die beiden getuigen van de Derde Slag bij Ieper, meer bepaald van de vele zware gevechten en de moeilijke omstandigheden in de vallei van de Broenbeek. Duitse mitrailleursposten, zoals het hier bewaarde exemplaar, bemoeilijkten de verovering van de vallei in aanzienlijke mate. Het gedenkteken wil vooral herinneren aan de loodzware omstandigheden waarin artillerie- en genietroepen moesten opereren om hun materiaal over de overstroomde Broenbeek te krijgen.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenkteken voor 34th Division met Duitse bunker

Beekstraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
Het gedenkteken herinnert aan de artillerie- en genietroepen van de 34ste Britse divisie en de rol die ze hier speelden tijdens de gevechten van oktober-november 1917 (Derde Slag bij Ieper).