Beschermd monument

Bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid

Beschermd monument van 08-06-1985 tot heden
ID: 13196   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13196

Besluiten

Bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-1985  ID: 2050

Beschrijving

De bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid te Izenberge, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde, volkskundige waarde en artistieke waarde van de kapel met zijn interieur en orgel als volgt werden gemotiveerd:

”historische - volkskundige waarde, als enige grote bedevaartkapel in het arrondissement Veurne, gebouwd circa 1653 en voltooid in 1663, die een belangrijke uiting vormt van het volksgeloof;

(kunst-) historische en artistieke waarde, als enige getuige in het arrondissement Veurne van een gaaf bewaard classicistisch gestoffeerd kapelinterieur uit de periode 1772-1777."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000484, Bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid en omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

Bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bedevaartkapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid

Izenbergestraat zonder nummer (Alveringem)
Georiënteerd bedehuis (nok parallel aan de straat) midden kleine tuin, aan de straatzijde afgezet met bakstenen muurtje. Herstellingswerken (onder meer portaal) in 1948-1970 volgens advies van M. English (Brugge) en architect Arthur Degeyter (Sint Andries). Binnen restauratie op iniatief van Zeer Eerwaarde Heer L. Vanheule, in 1970.

Is de omvattende bescherming van

Orgel kapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid

Izenberge (Alveringem)
De bouwer van het oorspronkelijk orgel is A.J. Berger, 1773. Rond 1805, na de heropening der kerken, werd het instrument in orde gesteld door R. Germain. In de 19de eeuw werden onderhoud en herstellingen uitgevoerd door dezelfde orgelmakers die ook in de parochiekerk te Izenberge werkzaam waren: B. Degryse, Fr. Liem, P. Loncke (van 1848 tot 1868); in 1863 vernieuwde P. Loncke het klavier en plaatste een nieuw register. In 1905 verwijderde H. Waeles het binnenwerk, en voegde het toe aan het orgel in de parochiekerk van Izenberge, zodat daar een 2-klaviers instrument ontstond; in de kapel bleef enkel de orgelkast met frontpijpen achter. In 1969 werd een totaal nieuw binnenwerk, met gebruikmaking van een kleine hoeveelheid ouder pijpwerk (recuperatie uit het orgel van de parochiekerk) gebouwd door de firma Loncke.