Beschermd cultuurhistorisch landschap

Buitengoed Patersmote met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 29-05-1964 tot heden

ID
13278
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13278

Besluiten

De Patersmote met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1964  ID: 521

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het buitengoed Patersmote. Het gebied strekt zich uit van de Leie in het noorden tot Albert Servaeswandeling in het zuiden en omvat de siertuin van Patersmote, de agrarische omgeving met graslanden en de toegangsdreef. Het landhuis is als monument beschermd.Waarden

Het geheel gevormd door hetzelfde gebouw [Patersmote] en zijn onmiddellijke omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Buitengoed Patersmote

Patersmotestraat 40 (Kortrijk)
* Patersmotestraat nr. 40. Buitengoed z.g. "Patersmote". Beschermd als monument en landschap bij K.B. van 29.05.1964. Landhuis gebouwd in 1655, als buitenverblijf van de paters jezuïeten op het "Hof ten Houtte". Bij de afschaffing van de orde wordt het landgoed aangekocht door de familie Vercruysse. In 1930 werd baron J. (de) Bethune eigenaar van het pand. Hij laat het gebouw herstellen

Is de gedeeltelijke bescherming van

Patersmote, kasteeldomein van Marke en omgeving

Bissegem, Kortrijk, Marke (Kortrijk)
Deze ankerplaats omvat het landbouwgebied aansluitend bij de Leievallei gekenmerkt door vochtige graslanden met knotbomenrijen als restanten van het meer gesloten meersenlandschap. De landhuissite van de Patersmote en het kasteeldomein van Marke worden opgeven door een tuin en park in landschappelijke stijl. De oostelijke grens van het park van het kasteel van Marke valt samen met de Markebeek die verder in de Leie uitmondt.