Patersmote, kasteeldomein van Marke en omgeving

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ ankerplaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Marke, Kortrijk, Bissegem
Straat
Locatie Bissegem, Kortrijk, Marke (Kortrijk)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Landschapsatlas 2001 (inventarisatie: 01-11-2000 - 28-02-2001).

Juridische gevolgen

omvat de bescherming als cultuurhistorisch landschap Buitengoed Patersmote met omgeving
gelegen te Patersmotestraat 40 (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 29-05-1964.

omvat de bescherming als cultuurhistorisch landschap Kasteeldomein van Marke: park en omgeving
gelegen te Kasteeldreef, Kasteeldreef 10, Kasteeldreef 12, Kasteeldreef 14, Ronksdreef 1 (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-1965.

Beschrijving

Dit gebied ligt ten westen van het centrum van Kortrijk langs de Leie, ten zuiden van Bissegem (Kortrijk) en verder grotendeels op het grondgebied van Marke (Kortrijk). In het noorden vormt de Leie de grens van de ankerplaats. De percelen vlakbij de Leie kennen zeer vochtige bodemcondities en worden als grasland gebruikt. De knotbomenrijen vormen restanten van het meer gesloten meersenlandschap. Op de hoger gelegen gronden liggen akker- en weilanden evenals enkele historische sites. De gebouwen liggen aan de rand van de vallei buiten het natuurlijk overstromingsgebied.

De Patersmote was oorspronkelijk een 17de-eeuws buitengoed van de paters Jezuïeten, maar het werd verkocht na de opheffing van de orde in 1773. Tijdens de 20ste eeuw liet de nieuwe eigenaar het landgoed verbouwen en vergroten, waarbij de eigenheid bewaard bleef. Het gebouw heeft een omwalling en ligt in een goed onderhouden tuin met vijver en vista’s met kenmerken van de landschappelijke stijl. In het landgoed liggen een moestuin, een boomgaard, een opvallend prieeltje, een toegangspoort,… Het park heeft een hoge botanische en dendrologische rijkdom waaronder een belangrijk aandeel stinsenplanten.

Het kasteel van Marke is gebouwd rond de eeuwwisseling van de 18de en 19de eeuw in laatclassicistische stijl met stijlkenmerken van de empirestijl. De kronkelende grenzen van de beplanting en de grillige waterpartij met eilandje en brug zijn typisch voor de landschappelijke stijl van dit park. De centrale vista op de Leie werd dichtgeplant. Ten noordwesten liggen enkele bijgebouwen die als woning en bibliotheek dienst doen. Vlakbij ligt een ovale moestuin die nog volledig ommuurd is. De oostelijke grens van het park valt samen met de Markebeek die verder in de Leie uitmondt. De toegang tot het domein is een dreef met in het begin een conciërgewoning en een kapelletje. Ten oosten van het kasteeldomein ligt de hoeve die erbij hoorde. Ze bestaat uit enkele losstaande gebouwen die gaaf bewaard zijn. Vanop de omringende wegen heeft men een open zicht op de kasteeldomeinen.

Bron: Ankerplaats 'Patersmote Kortrijk'. Landschapsatlas, A30067, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bissegem

Bissegem (Kortrijk)

maakt deel uit van Kortrijk

Kortrijk (Kortrijk)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Marke

Marke (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.