Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteeldomein van Marke: park en omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 15-04-1965 tot heden
ID: 13296   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13296

Besluiten

Kasteel van Marke met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-04-1965  ID: 535

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het park en de omgeving van kasteel van Marke, met inbegrip van enkele aanhorigheden. Het landhuis zelf behoort niet tot deze bescherming, maar is apart als monument beschermd.


Waarden

De bijhorigheden van voormeld kasteel en het omgevend park is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Patersmote, kasteeldomein van Marke en omgeving

Bissegem, Kortrijk, Marke (Kortrijk)
Deze ankerplaats omvat het landbouwgebied aansluitend bij de Leievallei gekenmerkt door vochtige graslanden met knotbomenrijen als restanten van het meer gesloten meersenlandschap. De landhuissite van de Patersmote en het kasteeldomein van Marke worden opgeven door een tuin en park in landschappelijke stijl. De oostelijke grens van het park van het kasteel van Marke valt samen met de Markebeek die verder in de Leie uitmondt.

Is de omvattende bescherming van

Herdenkingskruis en kapel

Kasteeldreef zonder nummer (Kortrijk)
Kasteeldreef z.nr. Bij de ingang van de dreef staat een hardstenen kruis met onder een doodshoofd het opschrift "Memorie / op dees platse is vermoord / Wautters Carette en subit / overleden den 20 februaruis / 1713. Bidt voor zijn ziele". Daarnaast staat een bakstenen kapel, toegewijd aan O.-L.-vrouw van Lourdes, van ca. 1891 naar ontwerp van baron Jean (de) Bethune. VAN HOONACKER E., d


Hoeve Neerhof ter Leie

Kasteeldreef 14 (Kortrijk)
* Kasteeldreef nr. 14. Z.g. "Neerhof ter Leie" naam verwijst naar de nabijgelegen Leie (ten noorden). Hoeve opgenomen in beschermd landschap (K.B. van 15.04.1965). Historische hoeve waarvan de oudste vermeldingen teruggaan tot 1660. Aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1843). De gebouwen werden sterk beschadigd tijdens de bombardementen v


Hovenierswoning van kasteel van Marke

Ronksdreef 1 (Kortrijk)
Ronksdreef nr. 1. Voormalige hovenierswoning van het kasteel van Marke. Alleenstaand diephuis aan de straat afgezet door haag en ijzeren hek. Eenvoudige baksteenbouw verlevendigd door het gebruik van gele sierbaksteen. Getoogde vensters in verdiepte spitsboognis. Behouden schrijnwerk cf. luiken.


Kasteeldomein van Marke

Kasteeldreef 10, 12 (Kortrijk)
* Kasteeldreef nr. 10. Z.g. "Kasteel van Marke" gelegen te midden van landschapspark en bereikbaar via lange zuidelijke erfoprit. Kasteel beschermd als monument en omgeving als landschap bij K.B. van 15.04.1965. Het domein wordt ten oosten begrensd door de Markebeek. Landhuis opgetrokken tussen 1802 en 1807 als zomerverblijf van lijnwaadhandelaar Fran├žois van Ruymbeke en