Beschermd monument

Zusterklooster en meisjesschool van de Heilige Engelen

Beschermd monument van 11-12-1980 tot heden
ID: 13303   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13303

Besluiten

Broederklooster, zusterklooster, pastorie, hoeve en dorpskern van Vijvenkapelle
definitieve beschermingsbesluiten: 11-12-1980  ID: 1540

Beschrijving

De voormalige meisjes- en bewaarschool van de Heilige Engelen en het zusterklooster van de Heilige Jezus te Vivenkapelle, zijn beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het Broederklooster, het Zusterklooster en de pastorie dienen bij koninklijk besluit beschermd te worden als monument, omwille van de uitzonderlijke architectuurhistorische waarde als vrijwel enig homogeen neogotisch ensemble en als meest representatieve verwezenlijking van Baron J. B. Bethune."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000387, Broederklooster, zusterklooster, pastorie en hoeve (monument), evenals de dorpskom (dorpsgezicht) (S.N., 1980).

Waarden

Het Zusterklooster is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Zusterklooster en meisjesschool van de Heilige Engelen

Bradericplein 16A (Damme)
Voormalige meisjes- en bewaarschool van de Heilige Engelen horend bij het zusterklooster van de Heilige Jezus; nu Vrije Basisschool van Vivenkapelle. Neogotisch complex naar een ontwerp van architect Florimond Van de Poele (1832-1875), uitgevoerd in 1866-1869, en in 1888 uitgebreid met een bewaarschool.